PEFC:n metsänhoidon standardipäivitys on parhaillaan toisella kommentointikierroksella. Kommentit standardiluonnokseen pyydetään lähettämään 22.10.2020 mennessä.

Yli vuosi sitten käynnistynyt PEFC:n metsänhoidon standardipäivitys on edennyt toiselle kommentointikierrokselle. Kaikille avoin konsultaatio on käynnissä 22.10.2020 saakka. Kommentit pyydetään toimittamaan PEFC Suomen internet-sivujen kautta.

Keväällä toteutetun ensimmäisen kommentointikierroksen jälkeen standardiluonnokseen on tehty ainoastaan pieniä täsmennyksiä. Kokonaisuudessaan metsänhoitostandardiin suunnitellut muutokset vastaavat hyvin Metsäteollisuuden etukäteen asettamia tavoitteita. PEFC:n uskottavuutta kestävän metsänhoidon takeena ollaan parantamassa ekologisia kriteereitä kehittämällä. Säästöpuiden ja kuolleen puun määrää ollaan kasvattamassa, ja vesistöjen ja avosoiden suojakaistoja leventämässä. Muutokset on tarkoitus toteuttaa siten, että PEFC säilyy edelleen metsänomistajille haluttavana sertifiointijärjestelmänä.

Standardipäivitys toteutetaan viiden vuoden välein, jotta metsien hoidolle ja käytölle Suomessa asetetut vaatimukset vastaavat PEFC:n kansainvälistä kriteeristöä. Samalla varmistetaan, että standardi on yhdenmukainen ajantasaisen lainsäädännön kanssa. Päivitystyöstä vastaa standardityöryhmä, jossa on tällä kierroksella mukana ennätysmäärä eli 65 organisaatiota. Standardin on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Tämän jälkeen kriteeristö käännetään ja toimitetaan kansainväliseen arviointiin. Päivitettyjen vaatimusten mukaan toimitaan viimeistään vuonna 2023.

LISÄTIETOJA ANTAA

Tiina Vuoristo

Päällikkö, Kestävä kehitys

040 542 5365