EU:n Green Dealin myötä energia- ja ilmastolainsäädäntöä arvioidaan uudelleen laajalla rintamalla. Euroopan komissio julkaisee kesällä päivitysehdotuksensa, jotka koskevat esimerkiksi uusiutuvaa energiaa, päästökauppaa, energiatehokkuutta, nielupolitiikka sekä jäsenmaiden välistä taakanjakoa päästövähennysten tekemisessä.

Komissio järjesti julkisen kuulemisen päivitettävien hankkeiden osalta ja metsäteollisuus toimitti komissiolle kirjalliset vastauksensa. Keskeisenä teemana metsäteollisuuden vastauksissa olivat alan tarjoamat ratkaisut fossiilisten päästöjen vähentämisessä sekä ilmastomyönteisten tuotteiden tarjoajana. Lisäksi painotettiin tarvetta varmistaa raaka-aineiden ja energian saanti kansainvälisen kilpailukyvyn turvaavalla tavalla.

Koosteen metsäteollisuuden vastauksista voit lukea oheisesta pdf-dokumentista.