Metsäteollisuus käynnistää Lehtojen hoidon toimintaohjelman. Ohjelman tavoitteena on tuoda esille lehtojen merkitystä luonnon monimuotoisuudelle, ja lisätä toimijoiden osaamista lehtojen tunnistamisessa ja hoidossa.

Lehtojen osuus metsäpinta-alasta on vain pari prosenttia. Silti lähes puolet uhanalaisista metsälajeista elää lehdoissa. Luonnonhoidon kannalta tämä tarkoittaa mahdollisuutta saavuttaa merkittäviä monimuotoisuushyötyjä kustannustehokkailla täsmätoimilla.

Hanke käynnistyy vuoden 2021 alussa, jolloin laaditaan yhteinen ohjeistus erilaisten lehtojen tunnistamiseen ja niille sopivien menetelmien valintaan. Lisäksi toteutetaan verkkokoulutus, jossa omaa osaamista lehtojen hoidosta on mahdollista testata ja syventää. Tavoitteena on, että yritykset pystyvät nykyistä helpommin ja yhtenäisemmin tarjoamaan metsänomistajille lehtoluonnon monimuotoisuutta edistäviä käsittelymenetelmiä. Yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Tapio Oy.

Viestintä on lehtojen hoidon toimintaohjelmassa keskeisessä roolissa. Tarkoitus on ensi vuoden aikana kertoa eri viestintäkanavissa lehtojen merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle ja metsäteollisuuden toimista lehtojen tilan parantamiseksi.

Lehtojen hoidon toimintaohjelma on osa metsäteollisuuden yhteistä Metsäympäristöohjelmaa. Vuonna 2016 käynnistetyn ohjelman tavoitteena on kehittää edelleen toimintaa metsäympäristöasioissa sekä parantaa avointa viestintää.