Meneillään on Euroopan unionin supervuosi metsäteollisuuteen vaikuttavissa EU-teemoissa. Metsäteollisuus ry jatkaa aamukahvitilaisuuksien järjestämistä EU-aiheista. Tilaisuuksien tarkoituksena on jakaa jäsenille tietoa ajankohtaisesta tilanteesta ja jatkoaskelista eri EU:n instituutioissa. Aamukahvit toteutetaan Teamsin välityksellä alla mainittuina ajankohtina. Varsinaiset kutsut lähetetään vielä erikseen.  

LULUCF 21.9. klo 9-10.30

Komissio julkaisi heinäkuussa metsien hiilinieluja koskevan LULUCF-asetusehdotuksen osana Fit for 55-ilmastopakettia.

Tilaisuudessa keskustelemme Elsi Kataisen (Renew Europe) kanssa parlamentin näkemyksestä komission ehdotukseen. Lisäksi keskustelemme metsien hiilinielusta ja puunjalostuksesta sekä siitä, kuinka ne tulisi liittää osaksi EU:n ilmastotavoitetta.

Liikenneasiat meriliikennettä painottaen 6.10. klo 9-10.30

Fit for 55-paketti esittää useita samanaikaisia toimia liikenteen päästövähennyksiin. Taustalla on EU-tasolla sovittu tavoite liikenteen päästöjen vähentämisestä 90% vuoteen 2050 mennessä.

Merikuljetuksiin kohdistetaan päästövähennys- ja kustannuspaineita ainakin merenkulun päästökaupan, vaihtoehtopolttoaineiden käyttövelvoitteen sekä polttoaineiden minimiverotuksen kautta. Tilaisuudessa keskustellaan aloitteiden yhteisvaikutuksista ja Suomen erityiskysymyksistä yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön ja Euroopan parlamentin edustajan kanssa.

RED ja kestävyyskriteerit 15.10. klo 9-10.30

Tilaisuudessa europarlamentaarikko Nils Torvalds (Renew Europe) ja teollisuusneuvos Pekka Grönlund työ- ja elinkeinoministeriöstä keskustelevat komission näkemyksistä uusiutuvan energian edistämisestä sekä etenkin biomassan kestävyysvaatimuksista.

ETS 3.11. klo 9-10.30

Korkeantason virkamiesedustaja esittelee Suomen vaikuttamisen painopisteet liittyen komission Fit For 55 -pakettiin. Erityisesti pureudutaan remontoitavaan päästökauppaan – päästöoikeuden hinnassa on nousupainetta, riittävätkö hiilivuotosuojat?

EU:n hiilirajamekanismi eli hiilitulli 10.11. klo 9-10.30

Tilaisuuden alustajaksi ja keskustelijaksi on lupautunut erityisasiantuntija Ilari Valjus. Valjus vastaa hiilirajamekanismin virkamiesvalmistelusta valtiovarainministeriössä.

Metsästrategia 17.11. klo 9-10.30

EU:n uusi metsästrategia ohjaa EU:n metsiä koskevia tavoitteita ja jatkotoimia Green Dealin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tilaisuudessa neuvoston puheenjohtajamaan Slovenian maa- ja metsätalousministeriön alivaltiosihteeri Dan Burgar Kuželički ja europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (EPP) keskustelevat metsästrategiasta sekä neuvoston ja parlamentin näkemyksistä metsiä koskevan sääntelyn valmisteluun EU:ssa.

Kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä eli taksonomia 10.12. klo 9-10.30

Tänä vuonna EU-komission kestävän rahoituksen asiantuntijatyöryhmä on muun muassa rakentanut metsätaloudelle uusia biodiversiteettikriteerejä. Tilaisuudessa keskustellaan siitä, mitä taksonomia tarkoittaa metsäsektorille ja miten rahoitusmaailma voi hyödyntää alaa koskevaa kriteeristöä.