Suomen laajimmalle levittäytynyt työnantajamielikuvakampanja Mahdollisuuksien metsä – Suomen suurin työpaikka järjestetään seuraavan kerran maaliskuussa 2021. Haemme nyt uusia yrityksiä mukaan kampanjan toteuttamiseen. Kampanjassa metsäalan ammattilaiset jalkautuvat kertomaan kasiluokkalaisille metsäalan työ- ja opiskelumahdollisuuksista, metsäteollisuuden tuotteista sekä toimialan vastuullisuuskysymyksistä.

Mukana on jo yhdeksän metsäalan yritystä – lisää mahtuu mukaan! Kampanjassa metsäalan koululähettiläät pitävät kouluilla yhden oppitunnin, jonka aikana nuoret saavat käsityksen siitä, millaista metsäteollisuus tänä päivänä on.

Kaikki kampanjassa käytettävä materiaali toimitetaan mukana oleville yrityksille Metsäteollisuus ry:n ja Suomen Metsäyhdistyksen toimesta, ja yritysten tehtäväksi jää rekrytoida yrityslähettiläät henkilökuntansa joukosta. Yritys nimeää keskuudestaan jäsenen kampanjan projektiryhmään. Metsäteollisuus ry:n koordinoimassa projektiryhmässä mm. suunnitellaan kampanjan toteutusta, käydään läpi käytännön asioita sekä ohjeistetaan yrityksen sisällä tapahtuvaa sekä ulkoista kampanjaviestintää.

Kampanjassa on ollut vuosittain mukana noin 350 koulua, ja vierailut jaetaan yrityksen koon, sijainnin ja toiveen mukaan.

Koulut ilmoittautuvat mukaan kampanjaan lokakuun aikana, jonka jälkeen koulut jaetaan yrityksille. Lähettiläille järjestetään valmennuksia tammi-helmikuussa ja vierailut toteutetaan pääsääntöisesti kampanjakuukauden aikana maaliskuussa 2021. Tilanteen vaatiessa vierailut voidaan toteuttaa myös etävierailuina.

Jos olette kiinnostuneita lähtemään mukaan, olkaa rohkeasti yhteydessä:

Sofia Tuisku
Viestintäasiantuntija, koulutus & vetovoima
sofia.tuisku@forestindustries.fi
040 658 3777
www.mahdollisuuksienmetsa.fi