PEFC-metsäsertifioinnin kriteerejä päivitetään ennätyksellisen laajassa yli 60 organisaation yhteistyössä. Standardityöryhmän viimeisen kokouksen jälkeen Suomen ympäristökeskus ja ELY-keskukset ilmoittivat yllättäen, etteivät aio allekirjoittaa päivitettyjä kriteerejä. Suurin osa mukana olevista organisaatioista on jo kriteerit hyväksynyt.  

Asiaa on puitu julkisuudessa ja näkyvimpänä Helsingin Sanomien laajassa artikkelissa 4.5. Standardityöryhmän puheenjohtajan mielipidekirjoituksessa 6.5. PEFC-metsäsertifiointi on useissa maissa noudatettava käytäntö oiottiin väitettä ekologisten kriteerien heikentämisestä.

PEFC:in päivitystä kritisoidaan etenkin ekologisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Kuitenkin juuri ekologisen kestävyyden kriteerejä tiukennettiin päivityksessä huomattavasti. Sertifiointityöhön kuuluu kestävyyden eri näkökulmien yhteensovittaminen ja konsensuksen hakeminen. Metsien käytön kestävyydestä käytävää keskustelua taustoittaa Metsäteollisuus ry:n kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoriston blogikirjoitus Onko metsätalous Suomessa kestävää?

Standardin päivityksessä odotetaan vielä saamelaiskäräjien ja Paliskuntain yhdistyksen päätöksiä standardiluonnoksen allekirjoittamisesta 10.5. ja 11.5. Näiden päätösten jälkeen PEFC Suomi tiedottaa standardin päivityksen etenemisestä. Standardi toimitetaan kansainväliseen tarkistus- ja hyväksymisprosessiin. Uusi standardi otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Standardista teetetään ulkopuolinen vaikutustenarvio, jonka tuloksista viestitään alkusyksystä.

Metsäsertifiointi on markkinaehtoinen järjestelmä kestävän metsätalouden edistämiseksi. Standardi sisältää kymmeniä vaatimuksia, joiden noudattamista auditoidaan vuosittain. Suomen standardia ohjaa PEFC:n kansainväliset metsänhoidon vaatimukset. Suomen talousmetsistä yli 90 % on PEFC-sertifioituja.

Lue lisää:

PEFC tiedote 28.4: PEFC-standardiin merkittäviä muutoksia

PEFC-standardin keskeiset muutokset