Ilmastorahasto on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, joka rahoittaa rajallista määrää merkittävän mittaluokan ilmastokohteita vuosittain. Ilmastorahasto pyytää kommentteja toimintansa kehittämiseksi.

Ilmastorahasto on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, joka rahoittaa vuosittain rajallista määrää merkittävän mittaluokan ilmastokohteita rahoituskriteeriensä sekä toimiohjeensa mukaisesti. Ilmastorahasto keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen sekä digitalisaation edistämiseen.

Ilmastorahasto kehittää rahoitustoimintaansa ohjaavaa kriteeristöä vaikuttavampaan suuntaan. Siksi rahasto pyytää kommentteja kriteeristön selkeydestä, johdonmukaisuudesta ja vaikuttavuudesta.

On tärkeää, että metsäteollisuusyritykset kommentoivat Ilmastorahastoa, jotta rahoituksen kriteerit ja sen myötä toimintamalli vastaisivat jatkossa mahdollisimman hyvin toimialamme kehitystarpeisiin.

Ilmastorahaston toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että rahoituspäätöksiä ohjaa vaikuttavuusmalli ja kriteeristö, joka kattaa tasapainoisesti asetetut tavoitteet, ja vaikutukset ovat myöhemmin todennettavissa. Siksi rahoitustoimintaa ohjaa kolmiportainen kriteeristö taloudellisista kynnysehdoista vaikutuskriteereihin.

Tutustu Ilmastorahaston kriteeristöön ja jaa ajatuksesi Ilmastorahaston verkkosivuilla.

Tarkemmat ohjeet löytyvät Ilmastorahaston 10.6. julkaisemasta tiedotteesta.