Helmi-ohjelmassa on käynnissä tammikuun loppuun saakka kaikille avoin kuuleminen. Valtioneuvosto päättää ohjelman tavoitteista arvioiden mukaan toukokuussa. Metsäteollisuus on osallistunut aktiivisesti Helmin valmisteluun.

Helmi on ympäristöministeriön käynnistämä ohjelma, jonka puitteissa:

  • suojellaan ja ennallistetaan soita,
  • kunnostetaan lintuvesiä sekä
  • hoidetaan perinnebiotooppeja, metsäisiä elinympäristöjä sekä ranta- ja vesiluontoa.

Helmi-ohjelmassa hyödynnetään metsien monimuotoisuusohjelma METSO:ssa hyväksi havaittuja käytäntöjä. Myös Helmi perustuu vapaaehtoisuuteen ja maanomistajille maksettaviin korvauksiin.

Parasta aikaa ympäristöministeriö valmistelee yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa valtioneuvoston periaatepäätöstä Helmin tavoitteista vuoteen 2030. Osana periaatepäätöstä asetetaan ylätason tavoitteet myös METSO-ohjelman jatkolle. METSO säilyy kuitenkin itsenäisenä ohjelmana nykyisen ohjelmakauden eli vuoden 2025 jälkeen. Tarkemmat METSO:n tavoitteet valmistellaan vuosina 2024−2025.

Helmi-ohjelman luonnosta on mahdollista kommentoida Otakantaa-palvelussa 31.1.2021 saakka. Metsäteollisuus on jäsenenä Helmi-ohjelman ohjausryhmässä, jossa olemme peräänkuuluttaneet esimerkiksi toimenpiteiden hyvää kustannus-hyötysuhdetta. Metsäteollisuus osallistuu myös ohjelmaluonnosta koskevaan avoimeen kuulemiseen.