Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Seppo Parvi kannusti maan hallitusta tekemään tulevassa kehysriihessään pitkäjänteisiä ja eri politiikkalohkot yhdistäviä teollisuusmyönteisiä päätöksiä.

Ilmastoteemojen ohella laajan kuulijakunnan koonneessa kevätseminaarissa keskusteltiin taloudesta. Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Seppo Parvi painotti avauspuheenvuorossaan, että maamme kestävä talouskasvu ja hyvinvoinnin turvaaminen vaativat nykyistä joustavampaa ja kilpailukykyisempää toimintaympäristöä.

Parvi vaati maan hallitusta tekemään tulevassa kehysriihessään pitkäjänteisiä ja eri politiikkalohkot yhdistäviä teollisuusmyönteisiä päätöksiä, jotka tukisivat investointeja sekä puoltaisivat yritysten menestymistä kansainvälisessä kilpailussa ja auttaisivat siten Suomen nopeaa elpymistä.

– On selvää, että kestävän talouskasvun kiihdyttäminen ja hyvinvoinnin turvaaminen vaativat nykyistä joustavampaa ja kilpailukykyisempää toimintaympäristöä. Tätä tarvetta korostaa se, että Suomen talouskehitys on selvästi jäänyt jälkeen esimerkiksi muista Pohjoismaista. Kehitys on erittäin huolestuttava, Parvi totesi.

Parvi painotti, ettei kotimaisin poliittisin päätöksin tule lisätä teollisuuden kustannuksia ja heikentää kilpailukykyä.

– On otettava käyttöön teollisuuden sähköistämisen tuki, joka noudattaa tarkasti Euroopan komission teknistä ohjeistusta sekä tavoitetta estää ilmastolle haitallista hiilivuotoa. Lisäksi tulee muistaa, että Suomessa on jo nyt yksi Euroopan kireimmistä dieselverotasoista. Dieselveroa ei tule enää nostaa. Metsätalouden kannustinjärjestelmän rahoitusta tulee lisätä metsien kasvun parantamiseksi, Parvi alleviivasi suomalaisissa käsissä olevien päätösten tärkeyttä.

Voit katsoa koko seminaarin tästä tallenteesta.