Euroopan komissio julkaisi kesällä Fit For 55 -ilmastopaketin, jonka tarkoitus on varmistaa EU:n ilmastotavoitteiden saavuttaminen. Päätavoitteena on 55 % pienemmät ilmastopäästöt vuonna 2030 vuoteen 1990 verrattuna sekä ilmastoneutraalisuus vuonna 2050.

Komission ehdottamassa paketissa mukana ovat mm. merenkulkuun laajeneva päästökauppa, taakanjakosektorin velvoitteet, maankäyttö ja nielut, energiatehokkuus ja uusiutuva energia sekä hiilitullit. Metsäteollisuus energiaintensiivisenä, runsaasti luonnonvaroja jalostavana, raaka-aineita ja tuotteita kuljettavana sekä kansainvälisessä kilpailussa toimivana alana altistuu laajasti paketin sisältämälle säätelylle.

Useat hankkeet vaativat jatkovaikuttamista

Metsäteollisuus teki etenkin komission suuntaan voimakasta ennakkovaikuttamista ja parhaillaan vaikuttaminen suuntautuu enenevässä määrin Euroopan parlamenttiin ja valtioneuvostoon sekä neuvotteleviin virkamiehiin.

Uusiutuvien energialähteiden edistämisen osalta metsäteollisuus vastustaa biomassaa koskevien kestävyyskriteerien avaamista uudelleen. Kriteerien toimeenpano on vasta alkamassa, eikä käytäntö ole siten osoittanut niissä olevan mitään puutteita. Yrityksille tulee antaa aikaa toimeenpanna nykyiset kriteerit rauhassa.

Metsäteollisuuden mielestä nielupolitiikassa EU:n on toimittava siten, että puusta valmistettujen tuotteiden ilmastohyödyt tunnustetaan ja metsiä ei käytetä fossiilisten hiilidioksidipäästöjen varastoksi esimerkiksi lainsäädännön tai hiilisertifikaattien ohjaamana.

EU:n päästökauppajärjestelmän osalta metsäteollisuus näkee, että on tärkeää torjua hiilivuotoa teollisuuden kilpailukyvyn turvaavalla tavalla. Metsäteollisuus tarvitsee mm. riittävät maksuttomat päästöoikeudet ja sähköistämistä edistävän tuen, mutta suuria epävarmuuksia koskevaan hiilitulliin suhtaudutaan kriittisesti. Merenkulun osalta pitää ottaa huomioon talvimerenkulun päästöjä nostava vaikutus sekä muiden liikennettä koskevien aloitteiden yhteisvaikutukset teollisuuden kilpailukykyyn.

Energiatehokkuusvelvoitteiden osalta energian käyttöä ei pidä rajoittaa eikä teollisuutta tule pakottaa tiettyihin energiatehokkuusinvestointeihin. Yrityksissä vähäpäästöinen energia ei ole ongelma vaan ratkaisu ja yritykset tietävät itse parhaiten omat investointitarpeensa.

Metsäteollisuuden mielestä energiaverotuksessa bioenergian verottomuus on säilytettävä samoin kuin teollisuuden sähkön käytön nykyinen maltillinen verokohtelu, jotta vältetään päällekkäistä ohjausvaikutusta päästökaupan kanssa.

Työ Metsäteollisuus ry:n toimielimissä jatkuu

Komission ilmastopaketti koskee suurta joukkoa Metsäteollisuus ry:n edunvalvojia sekä useita toimielimiä. Syksyn mittaan toimielimissä käydään läpi Fit For 55 -kokonaisuutta koskevia analyysejä sekä pohditaan yritysedustajien kanssa yhdessä tarvittavia toimenpiteitä, argumentteja ja viestintää.