Mahdollisuuksien metsä -koulukampanja on saanut kaksi uutta yrityskumppania, Tervakoski Oy:n ja Corenso United Oy Ltd:n. Seuraava kampanja järjestetään maaliskuussa 2021. Mukaan on ilmoittautunut noin 320 yläkoulua ja 15 lukiota. Kampanjassa metsäalan ammattilaiset jalkautuvat kertomaan kasiluokkalaisille metsäalan työ- ja opiskelumahdollisuuksista, metsäteollisuuden tuotteista sekä toimialan vastuullisuuskysymyksistä.

Kampanjan järjestävät Metsäteollisuus ry, Suomen Metsäyhdistys ja Puunjalostusinsinöörit yhdessä metsäteollisuusyritysten kanssa. Mukana ovat Metsä Group, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, DS Smith Packaging Finland Oy, Koskisen Oy, Sappi Finland Oy, Versowood Oy, Pölkky Oy, Tornator Oyj, Tervakoski Oy ja Corenso United Oy Ltd.

Lisätietoja antaa

Sofia Tuisku

Viestintäasiantuntija

040 658 3777