EU:n ja Ison-Britannian tulevan suhteen neuvottelut ovat edelleen kesken. Takarajaa neuvotteluille ei ole ilmoitettu. Molemmat osapuolet valmistautuvat myös siihen, ettei sopimusta synny.

Vaikka sopimus saataisiin, kaupankäyntiin tulee muutoksia 1.1.2021 alkaen. Silloin Ison-Britannian kanssa käytävässä kaupassa aletaan noudattaa EU:n ulkopuolisen ns. kolmasmaakaupan sääntöjä, rajoituksia ja menettelyjä.

Näiden mukaisesti esimerkiksi kaikki tavaraliikenne Ison-Britannian ja Suomen välillä on tulliselvitettävä. Tulli-ilmoitusten tekeminen edellyttää yritykseltä EORI-numeroa. EORI on EU:n sisäinen tunnistenumero, jota on käytettävä yrityksen asioidessa tulliviranomaisten kanssa EU-alueella.

Kaikki kaupankäynnin yksityiskohdat eivät ole vielä selvillä, mutta tietoa ja apua on saatavilla.

Selvitä ja tee ainakin nämä ennen tuotteiden vientiä EU:n ulkopuolelle:

  • Rekisteröi yritykselle EORI-numero
  • Selvitä tuotteen tullinimike (CN-koodi)
  • Selvitä tuotteeseen kohdistuvat EU:n tai vientimaan vientirajoitukset ja -kiellot
  • Selvitä ja hanki vaaditut todistukset, luvat, lisenssit ja alkuperäasiakirjat
  • Selvitä tuotteeseen kohdistuva tulli, arvonlisävero, valmistevero
  • Rekisteröidy Tullin vientiasiakkaaksi, jos yli viisi vientiä vuodessa
  • Anna itse tai asiamiestä käyttäen sähköinen vienti-ilmoitus ennen tavaroiden vientiä Suomesta - saat poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen tavaran poistuttua EU:n alueelta (osoittaa viennin arvonlisäverottomuuden)

Yrityksille on tarjolla apua muutostilanteessa! Tässä joitakin tietolähteitä: