Metsäteollisuus ry:n hallitus oli koolla ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Etäyhteyksin pidetyn kokouksen agendalla oli laaja kirjo teemoja hallinnon vuotuisista päätöksistä ajankohtaisiin edunvalvonta-asioihin.

Kokouksen avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja Seppo Parvi korosti, että vaikka toimialallamme on tapahtunut jo toipumista, on pandemian varjo edelleen raskas ja tulevaisuuden epävarmuus huolestuttaa. Parvi kiinnitti huomiota maamme julkisen velan nopeaan kasvuun ja arveli, ettei maan hallituksen huhtikuun kehysriihestä voine odottaa merkittäviä, rakenteellisia korjausliikkeitä tukevia päätöksiä.

Puheenjohtaja Parvi kantoi huolta myös Brysselistä nousevasta epävarmuudesta. Komissio jatkaa vahvasti Green Dealin toteutusta, ja käynnissä on melkoinen EU-päätösten supervuosi, etenkin energia- ja ilmastoasioissa.

– Metsäteollisuuden toimintaympäristöön vaikuttavia hankkeita on käynnissä paljon ja EU-vaikuttamiselle on nyt kova tarve. Onneksi olemme saaneet myös tukijoita maamme poliittisista päättäjistä, Parvi totesi.

Omassa katsauksessaan toimitusjohtaja Timo Jaatinen summasi vuoden 2020 onnistumisina erityisesti työmarkkinauudistuksen valmistelun ja viestinnän sekä kiky-tuntien täysmääräisen korvaamisen tes-ratkaisuissa. Myös Metsien Suomi -kampanja käynnistettiin onnistuneesti.

– Muista elinkeinopolitiikan asioissa onnistuttiin pitkäaikaisessa tavoitteessa sähköveron laskemiseksi EU:n minimitasolle. Suurimpana epäonnistumisena sen sijaan pidän liikennepolttoaineiden ja turpeen verojen korotuksia, Jaatinen sanoi.

Kokouksessaan yhdistyksen hallitus hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja tilinpäätöksen. Lisäksi hallitus käsitteli edunvalvontateemoissa työelämäasioita, talouspolitiikan, innovaatioiden ja kansainvälisen kaupan teemoja, metsäaiheita, logistiikka-, energia- ja ympäristöasioita sekä viestinnän tulevia painotuksia.