Kädet ja vesipisarat

Vesi on metsäteollisuudelle elintärkeää

Vesi on yksi paperin valmistuksen tärkeimmistä raaka-aineista. Ilman vettä ei ole mahdollista muodostaa puun kuiduista lujaa, yhtenäistä massaa, josta kuivaamalla saadaan paperia. Lisäksi vettä tarvitaan esimerkiksi kuitujen kuljettamiseen, koneiden pesemiseen sekä lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen.

Suomen mittakaavassa metsäteollisuus on maltillinen vedenkäyttäjä. Massan- ja paperinvalmistuksen osuus on reilut kuusi prosenttia vedenotosta Suomessa. Puutuoteteollisuus vastaa alle prosentin osuudesta.

Vettä tarvitaan sellu- ja paperiteollisuudessa myös kuitujen kuljettamiseen, lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen sekä puulastujen, sellun ja paperikoneiden pesuun. Puutuotteiden valmistuksessa vettä käytetään erityisesti kuivaamoissa ilman kosteuden sääntelyyn.

Suomen mittakaavassa metsäteollisuus on maltillinen vedenkäyttäjä. Massan- ja paperinvalmistuksen osuus on reilut kuusi prosenttia vedenotosta Suomessa. Puutuoteteollisuus vastaa alle prosentin osuudesta.

Vedenkäyttö tehostunut, vesistökuormitus pienentynyt

Paperin valmistuksessa tarvitaan paljon vettä. Vettä ei kuitenkaan prosessissa juurikaan kulu, vaan se palautetaan takaisin järviin ja jokiin huolellisen puhdistuksen jälkeen. Vesi puhdistetaan useimmiten tehokkailla biologisilla puhdistamoilla, jotka poistavat noin 98 prosenttia kuormituksesta.

Metsäteollisuuden vedenkäyttöä on tehostettu viimeisten vuosikymmenten aikana. Vettä säästetään kierrättämällä sitä prosessin puhtaammista osista käyttökohteisiin, joissa veden laatuvaatimukset ovat alhaisemmat. Sama vesilitra kiertää tehtaalla jopa 15 kertaa.

Metsäteollisuus on vähentänyt veden käyttöä murto-osaan kuluneiden vuosikymmenien aikana. Kun 70-luvulla sellutonnin valmistukseen tarvittiin 250 kuutiota vettä, selvitään nykyään 5-50 kuutiolla. Sanomalehtipaperin valmistuksessa vettä kuluu kymmenkunta kuutiota tonnia kohden. Vedenkäyttöä on saatu tehostettua muun muassa kehittämällä veden kierrätystä prosessin puhtaammista osista sellaisiin kohteisiin, joissa veden laatuvaatimukset ovat tuorevettä alhaisemmat.

Metsäteollisuus investoi vesiensuojeluun

Metsäteollisuus on jo pitkään toiminut edelläkävijänä vesiensuojelussa. Investoinnit tehokkaaseen puhdistukseen ja prosessien kehittämiseen näkyvät vesistöjen tilan paranemisena ja kalakantojen runsastumisena tehtaiden läheisyydessä. Vaikka päästöt vesiin ovat nykyään vähäisiä, jatkaa metsäteollisuus vesiensuojelun kehittämistä. 2000-luvulla metsäteollisuus investoi yli 200 miljoonaa euroa vesiensuojeluun.

Metsäteollisuuden toiminnan vaikutusten minimointi ulottuu myös tuotantoprosessien ulkopuolelle niin, että metsien arvokkaat luonnonvesijärjestelmät säilyvät. Metsätalouden toimenpiteiden vaikutus vesistöihin minimoidaan käyttämällä monipuolisia vesiensuojelumenetelmiä. Esimerkiksi hakkuiden yhteydessä jätetään vesistöjen rannoille suojakaistoja, joilla estetään ravinteiden valuminen vesistöihin.

Lisätietoja antaa

Maija Rantamäki

Kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö (äitiysvapaalla)

040 828 3012