Metsäteollisuuden ympäristö- ja vastuullisuussitoumusten toinen väliraportti (2017)

Metsäteollisuuden ympäristö- ja vastuullisuustyö on tuottanut tulosta. Vuonna 2017 julkaistu toinen väliraportti kertoo, että kaikkien tavoitteiden osalta kehitys on ollut oikeansuuntaista. Ympäristönsuojeluun panostetaan yhä enemmän sekä metsässä että tuotantolaitoksilla.

Ympäristö- ja vastuullisuustyötä on tehty metsäteollisuudessa pitkään ja määrätietoisesti. Työ on tuottanut tulosta. Ensimmäiset alan yhteiset ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset laadittiin vuonna 2012. Sitoumusten toteutumista seurattiin säännöllisesti ja syksyllä 2017 julkaistiin toinen väliraportti.

Väliraportissa kerrotaan, että kaikkien tavoitteiden osalta kehitys on ollut oikeansuuntaista. Ympäristönsuojeluun panostetaan yhä enemmän sekä metsässä että tuotantolaitoksilla.

Väliraportin jälkeen metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset on uusittu vastaamaan entistä paremmin vastuullisuushaasteisiin. Lue lisää vuonna 2018 uudistetuista sitoumuksista Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset 2025.

 

Lisätietoja:
Fredrik Blomfelt, ympäristöpäällikkö, fredrik.blomfelt@forestindustries.fi, puh. 040 705 7389
Tiina Vuoristo, päällikkö, kestävä kehitys, tiina.vuoristo@forestindustries.fi, puh. 040 542 5365

Lisätietoja antaa

Fredrik Blomfelt

Ympäristöpäällikkö

040 705 7389