Jänis talvella

Vapaaehtoiset keinot käyttöön monimuotoisuuden suojelussa

Metsäteollisuus kannattaa METSO-toimintaohjelmassa kehitettyjen vapaaehtoisten keinojen käyttöä metsien monimuotoisuuden suojelussa. Vapaaehtoisin keinoin voidaan suojella monimuotoisuutta sekä ekologisesti että taloudellisesti tehokkaasti.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toteuttaminen alkoi vuonna 2008. Ohjelman tavoitteena on metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantumisen pysäyttäminen sekä luonnon monimuotoisuuden suotuisan kehityksen vakiinnuttaminen vuoteen 2025 mennessä.

Tarkoituksena on laajentaa nykyistä suojelualueverkkoa, lisätä sen kytkeytyneisyyttä sekä kehittää talousmetsien luonnonhoitoa. Suojelu perustuu aina metsänomistajan vapaaehtoisuuteen. Kohteita voidaan ostaa myös valtion omistukseen suojelualueiksi.

METSO-kohteille on kehitetty luonnontieteelliset valintaperusteet. Valintaperusteet mahdollistavat erilaisten kohteiden tarjoamisen METSO-ohjelmaan, mutta ne eivät ole luonteeltaan määrääviä, vaan vapaaehtoiseen suojeluun kannustavia. Valintaperusteet päivitetään vuoden 2015 aikana.

Metsäteollisuus katsoo, että vapaaehtoisuuteen perustuvat suojelukeinot tulisi ottaa laajamittaiseen käyttöön koko maassa. Valtion budjettiin tulee varata riittävä summa toimintaohjelman toteuttamiseen. Myös jo olemassa olevien suojelualueiden hoito on taattava riittävällä rahoituksella. Käytännön monimuotoisuuskysymysten ratkaisuun tähtäävää tutkimustoimintaa tulee jatkaa.