Toimenpide: tekopökkelöistä koteja kolopesijöille

Lahopuulajien selviytymisen kannalta on tärkeää, että metsissä on eri-ikäistä lahopuuta eli lahopuujatkumo. Lahoamisprosessin edetessä puuta käyttävät ravinnokseen tai suojakseen aina uudet lajit.

Lahopuun syntymistä ja lahopuujatkumon muodostumista voidaan nopeuttaa tekemällä esimerkiksi osasta säästöpuita tekopökkelöitä. Tällöin puun runko katkaistaan noin 2–4 metrin korkeudelta. Jäljelle jäänyt tekopökkelö alkaa lahota nopeasti ja siihen pääsevät rakentamaan kotinsa esimerkiksi erilaiset kolopesijälinnut. Myös puun latvus kannattaa mahdollisuuksien mukaan jättää paikalle lahoamaan.