Toimenpide: poltoilla ja kulotuksilla lisätään metsäluonnon monimuotoisuutta

Pohjoisten metsiemme luonnolliseen kiertokulkuun ovat kuuluneet ajoittain toistuvat metsäpalot. Siksi metsiin onkin kehittynyt laaja joukko lajeja, jotka ovat erikoistuneet elämään paloalueilla.

Kehittyneen ja tehokkaan metsäpalojen torjunnan vuoksi metsäpaloja esiintyy nykyisin hyvin harvoin. Sen vuoksi osa palanutta ja hiiltynyttä puuta tai maata vaativista lajeista onkin harvinaistunut.

Luonnonhoidolliset kulotukset ja poltot parantavat metsien paloalueille erikoistuneiden lajien elinolosuhteita. Esimerkiksi säästöpuuryhmien poltot tuottavat metsiin runsaasti hiiltynyttä kuollutta puuta, joka tarjoaa elinympäristön lukuisille lajeille.