Lankut siistissä pinossa

EU:n FLEGT-politiikan tavoitteena vähentää laitonta puukauppaa

EU:n FLEGT-ohjelma (Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber) on ollut voimassa jo 15 vuotta. Ohjelma keskittyy metsälainsäädännön valvontaan, metsähallintoon ja puukauppaan. Politiikan tavoitteena on vähentää laitonta puunkorjuuta edistämällä kestävää metsätaloutta, kehittämällä hallintoa ja tukemalla laillisen puutavaran ja siitä jalostettujen puutuotteiden kauppaa.

FLEGT-politiikka sisältää seitsemän kohtaa, joista parhaiten ovat edenneet tuki tuottajamaille ja puukauppa. Politiikka on edistänyt useiden kolmansien tuottajamaiden metsähallinnon kehitystä ja luonut puukauppaan laillisuutta vaativaa lainsäädäntöä (EU:n puutavara-asetus). Sen pohjalta on lisäksi rakennettu FLEGT-lupajärjestelmä yhdessä EU:n ulkopuolisten kumppanuusmaiden (Voluntary Partnership Agreement, VPA) kanssa. Lisenssijärjestelmässä on mukana useita maita.

Vuonna 2016 komissio toteutti ulkopuolisen arvion FLEGT-politiikan toimivuudesta ja tehokkuudesta ja laati sen jälkeen yksityiskohtaisen vuoteen 2022 ulottuvan työsuunnitelman. Tuottajamaissa tavoitteena on edelleen parantaa sidosryhmien osallistamista ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä sekä edistää hallinnon kehittämistä. Lisäksi pyritään parantamaan yhteistyötä suurien tuojamaiden, kuten USA:n, Australian ja Japanin kanssa laillisen puun ja puutuotteiden kaupan edistämiseksi. Yhteistyön lisääminen EU:n jäsenvaltioiden ja komission välillä puutavara-asetuksen toimeenpanon tehostamiseksi on myös tärkeää. Tulevaisuudessa FLEGT-politiikan toteutumista globaalilla tasolla seurataan ja evaluoidaan tarkemmin jatkotyönä kehitettävien indikaattorien avulla.

Metsäteollisuus pitää FLEGT-politiikan toimeenpanon tehostamista ja entistä selkeämpää arviointia tärkeänä. Politiikan tulisi jatkossakin keskityttävä kolmansien maiden metsälainsäädännön ja -hallinnon sekä inventoinnin kehittämiseen. Politiikan seitsemästä kohdasta tulisi tinkiä ja keskittää voimat nykyistä pienempään kokonaisuuteen.

Suomalainen metsäteollisuus on vastuullinen toimija ja todentaa puun alkuperän. Laillinen puunhankinta on toiminnan perusta. Suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt ovat tehneet pitkäjänteistä työtä tuontipuutavaran ja -tuotteiden alkuperän laillisuuden todentamiseksi jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Tuolloin seurantajärjestelmien kehitystyö aloitettiin Luoteis-Venäjän puunhankinnassa. Puun alkuperän todentaminen perustuu sertifioituihin laatu- ja ympäristöjärjestelmiin. Suomen metsäteollisuuden pitkä kokemus puun laillisuuden todentamisessa on Euroopassa kilpailuetu. Puutavaran ja -tuotteiden alkuperän seurantajärjestelmiä kehitetään edelleen takamaan puun laillinen alkuperä.

Lisätietoja antaa

Karoliina Niemi

Metsäjohtaja

050 567 9093