Metsä ja järvi

Metsäympäristö

Monipuolisessa metsäympäristössä luonnon monimuotoisuus ja kestävä puun tuotanto yhdistyvät tasapuolisesti.

Metsäympäristön hoidolla turvataan metsien arvokkaat elinympäristöt ja metsien monimuotoinen lajisto. Samalla huolehditaan metsien riittävästä kasvusta ja ylläpidetään monikäyttöarvoja kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.