Metsä ja järvi

Metsäympäristö

Monipuolisessa metsäympäristössä luonnon monimuotoisuus ja kestävä puun tuotanto yhdistyvät tasapuolisesti.

Metsäympäristön hoidolla turvataan metsien arvokkaat elinympäristöt ja metsien monimuotoinen lajisto. Samalla huolehditaan metsien riittävästä kasvusta ja ylläpidetään monikäyttöarvoja kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.

Metsän läpi siintää järvi

EU:n lintu- ja luontodirektiivin toimeenpanoa tehostetaan

Komissio julkaisi vuoden 2016 lopulla EU:n lintu- ja luontodirektiivien toimivuuden ja tehokkuuden arvioinnin, jonka mukaan direktiivit palvelevat edelleen tarkoitustaan lajien ja elinympäristöjen suojelun ja kestävän käytön osalta. Direktiivien toimeenpanoa olisi kuitenkin tehostettava, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Tätä varten komissio julkaisi huhtikuussa 2017 toimintasuunnitelman ”An Action Plan for nature, people and the economy”.