Kanamunapakkaus

Kuitupakkauksilla on tehokas kierrätysjärjestelmä Suomessa

Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettuja kierrätettäviä kuitupakkauksia kierrätetään tehokkaasti Suomessa. Suomessa on harvasta asutuksesta huolimatta päästy erittäin hyviin pakkausten kierrätys- ja hyödyntämisasteisiin.

Suomen pakkaus- ja pakkausjätelainsäädännön uudet velvoitteet astuivat voimaan 1.5.2014. Käyttöön otettiin niin kutsuttu täysi tuottajavastuu, mikä tarkoittaa, että pakkaajien ja pakattujen maahantuojien tulee osallistua tietyltä osin myös kuluttajilta tulevien käytettyjen pakkausten keräyksen ja kierrätyksen kustannuksiin. Lisäksi on odotettavissa, että kierrätysvelvoitteita tiukennetaan.

Suomessa kuitupakkausten kierrätys toimii hyvin – erillisestä hyödyntämisvelvoitteesta tulee luopua

Suomessa pakkausjätteen kierrätystä ohjaa jätelaki (JL 646/2011) sekä valtioneuvoston asetuspakkauksista ja pakkausjätteistä (VNA 518/2014). Jätelaki velvoittaa, että pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahantuojien on järjestettävä pakkausten erilliskeräys ja jätehuolto sekä vastattava sen kustannuksista asteittain vuoden 2015 toukokuusta lähtien.

Pakkausjäteasetuksen mukaan kuitupakkausjätteen erilliskeräystä varten tulee olla vähintään 1 850 vastaanottopaikkaa siten, että jokaisessa yli 500 asukkaan taajamassa on vähintään yksi vastaanottopaikka. Kuitupakkausjätteen keräysverkoton laajuus ylittää jo nyt asetuksen tavoitteet. Lisäksi pakkausjäteasetuksen mukaan kuitupakkausjätteen kierrätysasteen tulee olla vuosittain 80 % markkinoille saatettujen pakkausten määrästä.

Kuitupakkauksia ovat aaltopahvipakkaukset, teollisuuskuitupakkaukset (hylsyt, säkit ja kääreet), nestepakkaukset (esim. maito- ja mehutölkit) sekä kartonkipakkaukset (esim. keksi- ja muropaketit). Suomessa kuitupakkausjätteen kierrätysaste on ollut yli 80 % vuodesta 2005 lähtien. Korkea kierrätysaste perustuu pitkälti uusiokuitua hyödyntävään metsäteollisuuteen.

Suomessa kuitupakkausten tuottajavastuuvelvoitteista, eli pakkausjätteen erilliskeräyksestä, kierrätyksestä ja hyötykäytöstä sekä siihen liittyvästä tiedottamisesta vastaa Suomen Kuitukierrätys Oy.

Kansallinen lainsäädäntö perustuu EU:n pakkaus- ja pakkausjätedirektiiviin, jossa on asetettu vaatimuksia pakkauksille ja niiden hyödynnettävyydelle. Komissio julkaisi EU kiertotalouspaketin joulukuussa 2015. Ehdotus uudeksi pakkaus- ja pakkausjätedirektiiviksi on osa tätä kiertotalouspakettia. Komission ehdotuksen mukaisesti kuitupakkausjätteen kierrätystavoite tulisi kiristymään vuoteen 2030 mennessä 85 %:iin. Pakkausjätedirektiivissä tultaneen asettamaan myös tuottajavastuun yleisvaatimukset (extended producer responsibility (epr) schemes). Yleisvaatimukset on kannatettava ajatus, mikäli ne pysyvät yleisellä tasolla, suosituksina tai ohjeina. Suomessa hyvin toimivaan pakkausten tuottajavastuuseen ei kaivata lisää säätelyä. Tuottajayhteisöjen tulee voida vaikuttaa tuottajavastuun alaisten jätteiden jätehuollon kustannuksiin jatkossakin, eikä tuottajille tule asettaa vaatimuksia esim. tuotteiden aiheuttaman roskaantumisen osalta.

(Kuvan lähde: PIR-ELY, Pakkausjätetilastoja vuosilta 2003-2014)

Lisätietoja antaa

Maija Rantamäki

Kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö (äitiysvapaalla)

040 828 3012