Kierrätyskuitu on arvokas raaka-aine

Keräyspaperi on paperinvalmistuksen tärkeä raaka-aine. Suomessa kulutetusta paperista ja kartongista otettiin talteen 77 % vuonna 2015. Koko Euroopan osalta keräyspaperin kierrätysaste oli noin 72 % vuonna 2015. Kierrätysaste on saatu ennätyskorkealle Euroopan paperiteollisuuden vuonna 2011 asettaman vapaaehtoisen kierrätystavoitteen avulla.

Noin puolet Euroopassa käytetystä paperista on valmistettu kierrätyskuiduista. Kierrätyskuitua käytetään eniten pakkausmateriaaleissa ja sanomalehtipaperissa.

Suomessa keräyspaperin ja keräyskartongin talteenotto toimii tehokkaasti

Suomessa käytetään käytännössä kaikki täältä saatavissa oleva kierrätyskuitu. Vuonna 2015 Suomessa otettiin talteen paperia yhteensä 635 000 tonnia, josta Suomen teollisuus käytti 613 000 tonnia. Vuonna 2015 Suomessa kotikeräyspaperin talteenotto oli 272 000 tonnia eli noin 50 kg/henkilö. Kotikeräyspaperin talteenottoaste oli 77 %. Osa arvokkaasta raaka-aineesta päätyy valitettavasti edelleen sekajätteeseen ja sen mukana jätteenpolttolaitokselle.

Suomen paperi- ja kartonkiteollisuudessa käytetystä kuituraaka-aineesta vain noin 5 % on kierrätyskuitua, kun muualla Euroopassa kierrätyskuidun osuus raaka-aineesta on noin 50 %. Suomen paperintuotanto perustuu pääosin neitseellisen kuidun käyttöön ja näin toimitetaan tuoretta ensikuitua paperinkeräyskiertoon Eurooppaan.

Suomessa luontevaa käyttää ensikuitua

Suomessa tuotetusta paperista yli 90 prosenttia menee vientiin, jolloin paperi otetaan talteen lähinnä Keski-Euroopassa, Suomen metsäteollisuuden suurimmalla markkina-alueella. Keräyspaperin tuonti Suomeen muualta kuin Suomen lähialueilta ei ole taloudellisesti eikä ympäristösyistä järkevää esimerkiksi pitkien kuljetusmatkojen aiheuttamien kustannusten ja päästöjen vuoksi.

Paperin raaka-aineen valinnan – ensikuitua vai kierrätyskuitua – ratkaisee pitkälti se, miten näitä kuituja on kussakin maassa saatavissa. Alueilla, joilla on runsaat metsävarat ja vähän asukkaita, paperin pääasiallisena raaka-aineena on ensikuitu.

Tiheästi asutuissa maissa, joissa kierrätyskuitua on runsaasti tarjolla, paperia valmistetaan pääosin kierrätyskuidusta. Suomessa paperintuotanto perustuu ensikuituun ja Keski-Euroopassa kierrätyskuituun. Keski-Euroopassa sijaitsevien suomalaistehtaiden tuotanto perustuu myös pitkälti kierrätyskuituun, sillä tiheästi asutussa Keski-Euroopassa kierrätyskuitua on tarjolla enemmän.

Kierrätyskuidun käyttö ei ole mahdollista ilman ensikuitua

On arvioitu, että jos Euroopan paperiteollisuudessa käytettäisiin vain kierrätyskuitua, paperintuotanto loppuisi jo muutamassa kuukaudessa, sillä kierrätyskuidusta ei voida valmistaa paperia loputtomiin – sekaan tarvitaan vahvaa ensikuitua. Kierrätyksen avulla luonnonvaroja käytetään tehokkaasti ja tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä. Puukuitua voidaan kierrättää 5 – 7 kertaa. Sen jälkeen kuidun laatu, esimerkiksi lujuus, heikkenee.

Kaikkia paperilaatuja ei voida kierrättää. Tällaisia papereita ovat muun muassa savukepaperi, tapetit, kirjat ja hygieniapaperit. Näiden paperien osuuden on arvioitu olevan noin 20 % paperinkulutuksesta.

Lisätietoja antaa

Maija Rantamäki

Kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö (äitiysvapaalla)

040 828 3012