Tyttö lennättää lennokkia

Kiertotalous

Kiertotalous tarkoittaa taloutta, jossa raaka-aineet ja niiden arvo pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti ja viisaasti. Tavoitteena on tuottaa vähemmillä resursseilla enemmän tuloja mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Resurssitehokkuus ja kiertotalous ovat metsäteollisuuteen sisäänrakennettuja.

Metsäteollisuus hyödyntää luonnonvaroja tehokkaasti ja säästeliäästi, minimoi tuotantonsa ympäristökuormitusta sekä kierrättää tehokkaasti. Metsäteollisuuden käyttämät raaka-aineet ovat pääosin lähiresursseja kuten puuta ja vettä. Prosesseja on kehitetty siten, että vähemmästä määrästä raaka-ainetta syntyy enemmän lopputuotetta ja ympäristövaikutukset pienenevät.

Kierrätyskuitu on arvokas raaka-aine

Keräyspaperi on paperinvalmistuksen tärkeä raaka-aine. Suomessa kulutetusta paperista ja kartongista otettiin talteen 77 % vuonna 2015. Koko Euroopan osalta keräyspaperin kierrätysaste oli noin 72 % vuonna 2015. Kierrätysaste on saatu ennätyskorkealle Euroopan paperiteollisuuden vuonna 2011 asettaman vapaaehtoisen kierrätystavoitteen avulla.

Noin puolet Euroopassa käytetystä paperista on valmistettu kierrätyskuiduista. Kierrätyskuitua käytetään eniten pakkausmateriaaleissa ja sanomalehtipaperissa.