Tyttö lennättää lennokkia

Kiertotalous

Metsäteollisuus on biopohjaista kiertotaloutta, jossa kestävästi tuotettua uusiutuvaa raaka-ainetta, puuta, hyödynnetään tehokkaasti ja kaatopaikkajätemäärä minimoidaan. Tulevaisuudessa uusiutuvat luonnonvarat ja biopohjaiset materiaalit ovat entistä keskeisempiä kiertotalouden edistämisessä.

Metsäteollisuudessa huomioidaan koko ketju kestävästä uusiutuvasta raaka-aineesta ja resurssitehokkaasta tuotantoprosessista aina tuotteiden käyttöön, kierrätykseen ja energiahyödyntämiseen saakka. Prosesseja on kehitetty siten, että vähemmästä määrästä raaka-ainetta syntyy enemmän lopputuotetta ja ympäristövaikutukset pienenevät. Metsäteollisuuden tuotteet korvaavat uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja ja toimivat ilmastomyönteisinä hiilivarastoina.

Kierrätyskuitu on arvokas raaka-aine

Keräyspaperi on paperinvalmistuksen tärkeä raaka-aine. Suomessa kulutetusta paperista ja kartongista otettiin talteen 77 % vuonna 2015. Koko Euroopan osalta keräyspaperin kierrätysaste oli noin 72 % vuonna 2015. Kierrätysaste on saatu ennätyskorkealle Euroopan paperiteollisuuden vuonna 2011 asettaman vapaaehtoisen kierrätystavoitteen avulla.

Noin puolet Euroopassa käytetystä paperista on valmistettu kierrätyskuiduista. Kierrätyskuitua käytetään eniten pakkausmateriaaleissa ja sanomalehtipaperissa.