Metsäteollisuus ja Agenda 2030 -tavoitteet

YK:n jäsenmaat sopivat syksyllä 2015 pidetyssä huippukokouksessaan kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen toimintaa vuoteen 2030 asti. Suomessa valtioneuvosto antoi helmikuussa 2017 eduskunnalle selonteon suunnitelmistaan YK:n kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanemiseksi.