Maapallo

Ympäristö ja vastuullisuus

Uusiutuva metsäteollisuus luo yhteiskunnalle menestystä biotalouden kautta. Markkinoille tulee uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista valmistettuja ekologisesti kestäviä tuotteita, joilla ihmisten ja yhteiskunnan riippuvuutta ehtyvistä luonnonvaroista voidaan vähentää.

Vastuullisuussitoumukset

Metsäteollisuus on johdonmukaisesti tehnyt työtä ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä jo monen vuosikymmenen ajan. Haluamme olla edelläkävijöitä myös jatkossa. Suomalainen metsäteollisuus sopi alan yhteisistä ympäristö- ja vastuullisuussitoumuksista vuonna 2012. Maaliskuussa 2018 julkistettiin uudistetut metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset vuoteen 2025.

Metsäteollisuus ja Agenda 2030 -tavoitteet

YK:n jäsenmaat sopivat syksyllä 2015 pidetyssä huippukokouksessaan kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen toimintaa vuoteen 2030 asti. Suomessa valtioneuvosto antoi helmikuussa 2017 eduskunnalle selonteon suunnitelmistaan YK:n kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanemiseksi.

Metsäympäristö

Monipuolisessa metsäympäristössä luonnon monimuotoisuus ja kestävä puun tuotanto yhdistyvät tasapuolisesti.

Metsäympäristön hoidolla turvataan metsien arvokkaat elinympäristöt ja metsien monimuotoinen lajisto. Samalla huolehditaan metsien riittävästä kasvusta ja ylläpidetään monikäyttöarvoja kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.

Kiertotalous

Metsäteollisuus on biopohjaista kiertotaloutta, jossa kestävästi tuotettua uusiutuvaa raaka-ainetta, puuta, hyödynnetään tehokkaasti ja kaatopaikkajätemäärä minimoidaan. Tulevaisuudessa uusiutuvat luonnonvarat ja biopohjaiset materiaalit ovat entistä keskeisempiä kiertotalouden edistämisessä.

Metsäteollisuudessa huomioidaan koko ketju kestävästä uusiutuvasta raaka-aineesta ja resurssitehokkaasta tuotantoprosessista aina tuotteiden käyttöön, kierrätykseen ja energiahyödyntämiseen saakka. Prosesseja on kehitetty siten, että vähemmästä määrästä raaka-ainetta syntyy enemmän lopputuotetta ja ympäristövaikutukset pienenevät. Metsäteollisuuden tuotteet korvaavat uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja ja toimivat ilmastomyönteisinä hiilivarastoina.