Tutkimus ja innovaatiot

Innovaatiot ja investoinnit ovat metsäteollisuuden uudistumisen edellytyksinä. Metsäteollisuuden uudistuminen on sekä taloudellinen että teknologinen haaste. Uusiutumiseen tarvitaan olemassa olevien tuotteiden kehittämisen lisäksi uusia tuotteita ja palveluja, ja nykyistä teknologiaa täytyy korvata uudella. Vakaa ja ennustettava toimintaympäristö ovat edellytyksiä sille, että yritykset investoivat, kehittävät uutta ja uudistuvat.

Tavoitteena on, että Suomessa on menestyvä ja uusiutuva metsäteollisuus, jonka tuotteet ja palvelut ovat maailman halutuimpia. Onnistuminen riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka kilpailukykyisiä ja asiakaslähtöisiä ovat sen tuotteet, ratkaisut ja palvelut. Siksi metsäteollisuus panostaa jatkuvasti olemassa olevien ja uusien tuotteiden kehittämiseen sekä innovaatioihin.