Sanomalehtipino

Paperin tuotanto ja kulutus maailman markkinoilla

1950-luvulta 2010-luvulle maailman paperin ja kartongin tuotanto on kasvanut lähes nelinkertaisesti. Viime vuosina kuitenkin paperin kulutus on vähentynyt ja tuotannossa on ylikapasiteettia.

Maailman paperin ja kartongin kulutuksesta noin 40 prosenttia on Aasiassa, ja osuuden ennustetaan kasvavan. Isommat Aasian markkinat antavat mahdollisuuden uudenlaiselle kilpailulle, mutta samalla Aasian paperin ja kartongin ylituotanto heijastuu Euroopan ja Amerikan markkinoille luoden vaikeuksia lännen paperiteollisuudelle.

Euroopan, Japanin ja Pohjois-Amerikan paperin ja kartongin kysynnän odotetaan laskevan prosentin vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Suurin osa pudotuksesta johtuu graafisen paperin kulutuksen vähenemisestä. Samalla Kiinan, muun Aasian ja Latinalaisen Amerikan paperin, etenkin pehmopapereiden, ja kartongin kysynnän ennustetaan kasvavan reilut kaksi prosenttia vuodessa.

Myös tuotannossa tapahtuu samansuuntainen muutos. Vuosina 2000–2013 maailman paperin ja kartongin tuotanto kasvoi 70 miljoonaa tonnia, ja suurin kasvu on tullut Aasian markkinoilta, Japania lukuun ottamatta. Pohjois-Amerikassa ja läntisessä Euroopassa tuotanto on vähentynyt.

Kulutustottumukset ja uudet tarpeet muuttavat alaa

Ihmisten kulutustottumukset ja viestinnän digitalisoituminen muuttavat paperi- ja kartonkimarkkinoita. Jo yli vuosikymmenen ajan digitaalinen media on vähentänyt paino- ja kirjoituspaperin tarvetta. Esimerkiksi kirjepostin lähettäminen ja printtilehtien tilaaminen on vähentynyt.

Palveluiden siirtyminen internettiin on kuitenkin lisännyt verkkokaupankäyntiä ja näin pakkausmateriaalien kysyntää ja tuotantoa. Samalla ikääntyvä väestön osa kasvaa, ja tulevaisuudessa on tarvetta esimerkiksi helposti avattaville ja kevyille pakkauksille sekä älypakkauksille. Myös pehmopapereiden kulutus ja tuotanto ovat nousussa.

Etenkin lännen kuluttajamarkkinoilla on havaittavissa yhä enemmän kiinnostusta vastuulliseen ja ympäristöystävälliseen kuluttamiseen. Uusiutuvana luonnonvarana puu antaa merkittävät mahdollisuudet metsäteollisuuden menestyä pakkaus- ja kuljetusmateriaalien markkinoilla. Myös kasvava huoli ja tietoisuus ilmastonmuutoksesta lisäävät kierrätettävien ja ekologisten paperituotteiden houkuttelevuutta.

Suomalaiset yritykset merkittäviä paperin ja kartongin tuottajia

Vuonna 2014 maailman kymmenestä johtavasta paperin ja kartongin tuottajasta kaksi oli suomalaisia, UPM ja Stora Enso. Suurin yritys globaaleilla paperimarkkinoilla oli yhdysvaltalainen International Paper. Kymmenestä suurimmasta yrityksestä kaksi on Aasiasta, muut ovat Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.

Globaaleilla markkinoilla vahvat ja uudistumiskykyiset firmat pärjäävät. Menestyäkseen yritysten on voitava tehdä uusia investointeja ja pystyttävä uusiutumaan.

 

Lähteet: Pöyry ja Metsäteollisuus ry

Lisätietoja antaa

Jarmo Suorsa

Asiantuntija, tietopalvelut

040 713 2589