Selvitys: Dieselin ja polttoöljyn verotuksen kiristäminen vaikuttaisi merkittävästi metsäteollisuuden kilpailukykyyn

Dieselin ja polttoöljyn veroporrastus on tavanomainen eurooppalainen käytäntö. Mikäli siitä luovuttaisiin, kasvaisivat suomalaisen teollisuuden kustannukset.

Suomalaiset tuotantolaitokset sijaitsevat kauempana markkinoista kilpailijamaihin verrattuna ja logistiikkakustannukset vaikuttavat merkittävästi Suomen kustannuskilpailukykyyn keskieurooppalaisia kilpailijoita enemmän. Mikäli dieselin ja polttoöljyn veroja korotettaisiin, kasvattaisi se rasitetta entisestään.

Veroporrastus eri polttoaineiden välillä on tavanomainen eurooppalainen käytäntö ja erot polttoaineen hinnassa riippuvat pääosin verotuksesta. Useimmissa kilpailijamaissa polttoöljyn ja dieselin vero on porrastettu siten, että bensiinin vero on korkein ja polttoöljyn vero matalin. Mahdollinen polttoaineveron korotus nostaisi Suomen teollisuuden polttoaineen hinnan selvästi kilpailijamaita korkeammaksi.

Konsulttiyhtiö Pöyry selvitti dieselin ja polttoöljyn mahdollisen veronkorotuksen vaikutusta metsäteollisuuteen. Liitteessä kuvattu tilannetta tarkemmin.

Lisätietoja antaa

Maarit Lindström

Johtaja

040 531 8262