Piirakkagraafi

Talous ja suhdanteet

Suomen talous nojaa vientiteollisuuteen. Metsäteollisuuden osuus Suomen tavaraviennistä on noin 20 prosenttia. Tuomme yhdessä teknologia- ja kemianteollisuuden kanssa noin 80 prosenttia Suomen tavaroiden sekä palveluiden vientituloista. Koveneva kansainvälinen kilpailu edellyttää, että parannamme Suomen kustannuskilpailukykyä.