Piirakkagraafi

Talous ja suhdanteet

Suomen talous nojaa vientiteollisuuteen. Metsäteollisuuden osuus Suomen tavaraviennistä on noin 20 prosenttia. Tuomme yhdessä teknologia- ja kemianteollisuuden kanssa noin 80 prosenttia Suomen tavaroiden sekä palveluiden vientituloista. Kansainvälisen kilpailun oloissa on tärkeää, että yritysten toimintaympäristö ja kustannuskilpailukyky pysyvät Suomessa kunnossa.