Lähikuvaa kuusesta

Metsäteollisuus rakentaa kestävää biotaloutta

Puun ja kuidun edut uusiutuvana ja kierrätettävänä materiaalina pääsevät esiin tulevaisuuden kestävässä biotaloudessa, jossa materiaaleja ja luonnonvaroja käytetään tarkasti ja mahdollisimman suurta lisäarvoa tuottaen.

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet olla metsäteollisuuden vetämä biotalouden edelläkävijä. Biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvia luonnonvaroja tuottavaa, käyttävää, jalostavaa ja markkinoivaa tuotantoa sekä uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen tuotteiden kulutusta.

Puu- ja kuitutuotteet, jotka voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää, soveltuvat elinkaarensa päätteeksi uusiutuvaksi energiaksi yhdessä jalostukseen soveltumattoman biomassan kanssa.

Uusia tuotteita nykyisillä ja uusilla alueilla

Metsäteollisuudessa biotalouden kasvualueita ovat mm. rakentaminen ja sisustaminen, pakkaukset ja pehmopaperit sekä biopohjainen energia. Biotalouden uusia tuotteita syntyy bioenergiasta, biopolttoaineista ja biokemikaaleista sekä yhdistämällä puuta ja kuitua muihin materiaaleihin.

Informaatioteknologian avulla kehitetään älykkäitä paperi- ja pakkaustuotteita sekä rakennusmateriaaleja. Nanomittakaavan teknologioilla tuotteet saavat uudenlaisia ominaisuuksia. Nykyisten tuotteiden rinnalle syntyy uusia sovelluksia esimerkiksi elintarvike- ja lääketeollisuuteen.

Lisäarvoa asiakkaalle ja hyvinvointia kuluttajalle

Metsäklusterin tulevaisuus perustuu siihen, että ala täyttää asiakkaidensa ja kuluttajien vaatimukset sekä kehittää kilpailukykyisiä ja asiakaslähtöisiä tuotteita, ratkaisuja ja palveluja. Tulevaisuuden biopohjaisten asiakasratkaisujen haasteena on myös hallita tuotteen koko elinkaari kestävästä raaka-aineen hankinnasta tuotteen käyttöön, liitännäispalveluihin ja kierrättämiseen.

Puu on Suomen strateginen resurssi

Puu on nyt ja tulevaisuudessa Suomen strateginen resurssi, jonka kestävä käyttö luo hyvinvointia ja säästää ympäristöä.

Puu on myös Suomen merkittävin uusiutuva luonnonvara, jota jalostetaan teollisessa mittakaavassa.

Puusta, puukuiduista ja puun ainesosista valmistetut tuotteet korvaavat uusiutumattomia materiaaleja ja fossiilisia polttoaineita siirryttäessä vähähiiliseen biotalouteen.

Puurakenteet ja puurakentaminen valtaavat maailmalla jo alaa suurten rakennusten, kuten kerrostalojen ja toimistojen päämateriaalina. Jatkossa kiinnitetään entistä enemmän huomiota rakennusten energiatehokkuuden lisäksi myös rakentamisen ja rakennusmateriaalien hiili- ja energiataseisiin.

Uusiutuvan puun kestävään käyttöön perustuva teollisuus on merkittävä rahavirtojen tuoja kansantalouden lisäksi aluetalouksissa. Joka kymmenes suomalainen saa elantonsa metsäteollisuudesta tai sitä palvelevilta aloilta. Metsäteollisuus vaikuttaa merkittävästi yli 50 suomalaisen paikkakunnan tulevaisuuteen. Metsäsektori on useiden maakuntien ensisijainen toimeentulon lähde ja elinvoimaisuuden perusta.