Venäjän WTO-jäsenyys edistää suomalaisen metsäteollisuuden toimintamahdollisuuksia

Venäjän liittyi elokuussa 2012 Maailman kauppajärjestöön (WTO). Jäsenyyden myötä Venäjän raakapuun vientitullit ovat laskeneet ja alenevien tuontitullien ansiosta suomalaisten metsäteollisuustuotteiden asema Venäjän markkinoilla paranee tulevaisuudessa, vaikkakin viiveellä

Venäjän WTO-jäsenyys laski välittömästi puun vientitulleja ja näin ollen raakapuun viennin kustannuksia Venäjältä Suomeen. Havupuun vientitullimaksut laskivat Venäjän jäsenyyden myötä euromääräisesti puoleen ja lehtipuun tullimaksut neljännekseen jäsenyyttä edeltäneestä tasosta. Metsäteollisuus ry:n jäsenten raakapuun tuonti Venäjältä Suomen on vakiintunut kahdeksan miljoonan kuutiometrin tasoon. Tämä on noin 12 prosenttia Suomen metsäteollisuuden raakapuun käytöstä vuonna 2016.

Mänty ja kuusi tuodaan EU-markkinoille ja Suomeen havutariffikiintiön kautta, jonka koko on 9,5 miljoonaa kuutiometriä. Venäjä on soveltanut poukkoilevasti havutariffikiintiöön omavaltaisia sääntöjä vastoin EU–Venäjä-sopimusta. Tämä on lisännyt toimijoiden hallinnollista taakkaa ja EU-komissio on moittinut Venäjää asiasta. Pitkällä aikavälillä havupuun tuontiin liittyvä kiintiölupajärjestelmä tulisi purkaa tai lupajärjestelmän hallinnollista taakkaa tulisi sujuvoittaa merkittävästi nykyiseen nähden.

WTO-sopimuksen mukaan Venäjän paperi- ja kartonkijalosteiden tuontitullien piti alentua noin viisi prosenttia neljän vuoden siirtymäajan aikana. Venäjä ei kuitenkaan soveltanut kaikkien tuotteiden osalta tuontitullialennusta, vaan kauppajärjestöön liittymisen jälkeen Venäjä korotti yllättäen tiettyjen paperi- ja kartonkituotteiden tuontitullitasoja vastoin sopimusta. EU riitautti keväällä 2014 mm. nämä metsäteollisuuden tuotteita koskevat tuontitullit WTO-järjestelmässä. Venäjä laski riidanalaisten tuoteryhmien tullit WTO-sopimuksen edellyttämälle tasolle toukokuussa 2017.

Kaikkiaan tuontitullien aleneminen vahvistaa suomalaisen metsäteollisuustuotteiden asemaa. Venäjän markkinoilla suhteessa paikallisiin tuotteisiin. Paperi- ja kartonkijalosteita vietiin Venäjälle vuonna 2016 Suomesta noin 400 miljoonan euron arvosta. Kaupan nykyrakenteella tullimuutos alentaa Venäjällä suoritettavia tullimaksuja noin 10 miljoonaa euroa siirtymäajan jälkeen.

Lisätietoja antaa

Juha Palokangas

Päällikkö, Venäjä-asiat

0400 991 467