Suomalainen metsäteollisuus kehittää Luoteis-Venäjän metsäsektoria

Suomalainen metsäteollisuus on aktiivisesti kehittänyt Luoteis-Venäjän metsäsektoria jo lähes 20 vuotta. Investointien arvo on jo toista miljardia euroa.

Suomalainen metsäteollisuus  on investoinut Venäjälle kaiken kaikkiaan toista miljardia euroa lähinnä Luoteis-Venäjälle. Suomalaisyrityksillä on alueella vuokrametsiä, korjuutoimintaa, panostuksia infrastruktuurissa, tehtaita ja jatkojalostusta. Suomalaisyritykset Venäjällä myyvät raakapuuta, sahatavaraa ja kartonkia Venäjän sisämarkkinoille ja vientiin. Lisäksi raakapuuta, sahatavaraa, vaneria sekä pellettejä tuotetaan vientimarkkinoille.

Yritykset työllistävät suoraan satoja sekä välillisesti tuhansia henkilöitä Venäjällä. Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksillä on Venäjällä vaneritehdas, kolme sahalaitosta ja kolme aaltopahvia valmistava tuotantolaitosta.

Suomalaiset metsäteollisuusyritykset kehittävät aktiivisesti Venäjän metsäsektoria. Metsäteollisuus keskustelee sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena on kehittää toimintaympäristöä vakaampaan ja ennustettavaan suuntaan.

Lisätietoja antaa

Juha Palokangas

Päällikkö, Venäjä-asiat

0400 991 467