Puun tuonti täydentää kotimaista puunhankintaa

Valtaosa, 88 prosenttia, Suomessa sijaitsevan metsäteollisuuden tarvitsemasta puusta ostetaan kotimaasta. Lisäksi puuta tuodaan Suomeen, koska kotimaisen puun tarjonta ei ole tiettyjen puutavaralajien osalta riittävää.

Valtaosa tuontipuusta on kuitupuuta ja haketta. Esimerkiksi koivukuitupuuta ei voi hankkia Suomesta teollisuuden tarvitsemaa määrää. Venäjältä Suomeen tuotavasta raakapuusta suurin osa on sellaista, jonka käyttö on Venäjällä vähäistä. Sahainvestointien myötä myös hakkeen tuonti on kasvanut.

Vuonna 2018 Suomeen tuotiin yhteensä 11,5 miljoonaa kuutiometriä kuorellista raakapuuta.

Raakapuun tuonti jakaantui tuontimaittain seuraavasti:

  • Venäjältä 71 %
  • Baltian maista 22 %
  • Muista maista noin 7 %

Vuonna 2018 tuontipuun osuus Suomen metsäteollisuuden puunkäytöstä oli 12 prosenttia.

Lisätietoja antaa

Juha Palokangas

Päällikkö, Venäjä-asiat

0400 991 467