Balettitossut puulattialla

Tuontipuu

Puuntuonti on kiinteä osa metsäyhtiöiden puunhankintaa. Tuontipuu täydentää kotimaista raaka-ainetta, ja hajauttaa Suomessa sijaitsevan metsäteollisuuden puuhuollon kokonaisriskiä. Puuta tuodaan lähinnä Venäjältä sekä Baltian maista, Puolasta ja Ruotsista.

Eniten puuta tuodaan Venäjältä, jossa on pohjoisen havumetsävyöhykkeen suurimmat metsävarat. Suomalaisilla metsäyhtiöillä on Venäjällä myös puun jatkojalostusta: sahatavaran, vanerin ja taivekartongin valmistusta. Venäjän kasvaville markkinoille viedään lopputuotteita kuten paperia ja kartonkia.