Kotimaiselle puulle on kysyntää

Kotimaisen puun käyttö tuo työpaikkoja eri puolille maatamme ja kasvattaa bruttokansantuotetta.

Vuonna 2018 Suomessa korjattiin tukki- ja kuitupuuta 67,2 miljoonaa kuutiota. Teollisen ainespuun lisäksi metsistä korjattiin noin 9 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta energiakäyttöön polttopuuksi ja energialaitosten tarpeisiin. Valtaosa puusta eli yli 80 % ostettiin yksityismetsistä.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan Suomesta voitaisiin kestävästi korjata yli 84 miljoonaa kuutiota runkopuuta joka vuosi.

Aktiiviseen metsätalouteen tarvitaan kannustimia

Suomen metsävarat kasvavat joka vuosi enemmän kuin niitä käytetään. Hakkuumahdollisuuksia jää hyödyntämättä vuosittain, mikä antaa mahdollisuuden lisätä kotimaisen raaka-aineen käyttöä.

Mitä enemmän tukkipuuta sahataan rakentamisen tarpeisiin, sitä enemmän saadaan myös kuitupuuta sellun ja paperin valmistukseen sekä metsäbiomassaa uusiutuvan energian tuotantoon. Samalla on lisättävä harvennushakkuita, jotta metsät kasvavat jatkossakin hyvin.

Korkeat raaka-ainekustannukset heikentävät teollisuuden kilpailukykyä

Puun tasainen saanti kilpailukykyiseen hintaan on välttämätön edellytys metsäteollisuuden tuotannolle ja investoinneille Suomessa. Kansainvälisessä kilpailussa toimitusvarmuus on elinehto – raaka-ainepulan takia menetettyjä markkinoita on vaikea saada takaisin.

Raaka-ainekustannusten voimakkaat vaihtelut lisäävät teollisuuden suhdanneluonteisuutta, mihin ei ole kansainvälisessä kilpailussa varaa.

Kilpailukykyisen raaka-aineen saatavuuden varmistaminen teollisuudelle on myös metsänomistajien kannalta paras tae metsätalouden pitkän aikavälin kannattavuudelle.

Kotimaista puun tarjontaa täydennetään tuontipuulla

Valtaosa, 88 prosenttia, metsäteollisuuden tarvitsemasta puusta ostetaan kotimaasta. Puuta on lisäksi tuotu Suomeen, koska kotimaisen puun tarjonta ei ole ollut riittävää.  Valtaosa tuontipuusta on kuitupuuta ja haketta.

Lisätietoja antaa

Anu Islander

Metsäasiantuntija

040 729 3678