Metsä auringon paisteessa

Miten hoidan talousmetsää?

Vastuullisessa metsänhoidossa luonnon monimuotoisuus ja kestävä puun tuotanto yhdistyvät tasapuolisesti. Metsäympäristön hoidolla turvataan metsien arvokkaat elinympäristöt ja metsien monimuotoinen lajisto. Samalla huolehditaan metsien riittävästä kasvusta ja ylläpidetään monikäyttöarvoja kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.