Laiva satamassa

Logistiikka ja liikenneväylät

Metsäteollisuuden kuljetuksiin tarvitaan kaikkia liikenneväyliä koko maassa – pääteiden ja -ratojen ohella myös alempaa tieverkkoa kuten metsä- ja muita yksityisteitä sekä vähäliikenteisiä rataosuuksia. Metsäteollisuuden viennissä ja tuonnissa käytetään Suomessa yli 15 merisatamaa ja useimpia sisävesisatamiamme.

Logistiikan merkitys metsäteollisuuden kilpailukyvylle on merkittävä. Kuljetusten, varastoinnin ja logistiikan hallinnointikustannusten osuus metsäteollisuusyritysten liikevaihdosta on arviolta 15-20 %. Suomen sisällä metsäteollisuuden raaka-aineita ja tuotteita kuljetetaan noin 80 miljoonaa tonnia vuodessa, josta 70-80 % suurin osa on tiekuljetuksia ja loput lähinnä rautatiekuljetuksia. Satamien kautta metsäteollisuuden tuotteita ja raaka-aineita viedään ja tuodaan noin 20 miljoonaa tonnia vuodessa.