Nainen hymyilee

Metsäkoulutus ry vahvistaa metsäalan koulutuksen kehittämistä ja lisää alan tunnettuutta

Koulutuksen tulee vastata nykyistä joustavammin työelämän tarpeisiin. Metsäkoulutus ry saattaa sekä metsäalan koulutuksen järjestäjät, työnantajat, työntekijät että opiskelijat saman pöydän ääreen vahvistamaan yhteistyötä.

18.5.2016 perustetun yhdistyksen tarkoitus on vaikuttaa metsäalan koulutuksen kehittämiseen kokonaisuutena. Yhteistyötä tulee vahvistaa, jotta koulutusta saadaan kehitettyä työelämän tarpeista lähtien. Myös koulutuksen järjestäjien välinen ja koulutussektorit ylittävä yhteistyö on tärkeää joustavampien ja tehokkaampien koulutuspolkujen aikaansaamiseksi.

Metsäteollisuuden investoinnit ja nykyisen työvoiman eläköityminen lisäävät työvoimatarvetta. Kasvava työvoiman kysyntä, ammatillisen koulutuksen uudistukset sekä tulevaisuuden osaamistarpeiden täyttäminen vaativat tehokkaampaa elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyötä. Metsäkoulutus ry:ssä työelämä ja sen tarvitsema osaaminen kohtaavat. Alan koulutusorganisaatiot ja työnantajat saadaan näin vahvasti puuhun perustuvan biotalouden kehittämisen ytimeen. Vahvaa yhteistyötä tarvitaan myös alan tunnettuuden lisäämiseksi, jotta pystytään vastaamaan uusien osaajien tarpeeseen ja kilpailuun nuorista ikäluokista.

Uuden yhdistyksen perustajajäseninä on metsäteollisuuden ja -talouden yrityksiä, metsäalan ammatillista ja korkeakoulutusta tarjoavia oppilaitoksia, opiskelijajärjestöjä sekä metsäalan organisaatioita. Myös Metsäteollisuus ry ja sen jäsenyrityksiä on mukana yhdistyksessä. Jäseneksi voi liittyä myös perustamisen jälkeen. Alan menestyminen edellyttää, että eri osapuolet saadaan kattavasti mukaan yhteistyöhön. Metsäkoulutus ry tulee tekemään tiivistä yhteistyötä myös opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa.