Blogi: Brexit-neuvotteluihin tulee valmistautua huolella – pelissä metsäteollisuuden toiseksi tärkein vientimarkkina

Iso-Britannia on päättänyt erota EU:sta. Mitä se merkitsee ja mitä siitä seuraa Suomen taloudelle, ulkomaankaupalle tai ihmisten liikkumiselle? Totuus on, ettemme tiedä. Täysin varmaa on vain tulevaisuuden epävarmuus.

Emme ole vielä edes täysin hahmottaneet, mihin kaikkeen Iso-Britannian EU-ero tulee vaikuttamaan. Tämä johtuu siitä, ettei yksikään jäsenmaa ole aiemmin eronnut EU:sta. EU ei myöskään ole aiemmin neuvotellut kauppasopimusta, jossa sovitaan nykyisten ehtojen heikentämisestä. Tästä on kyse, kun EU ja Iso-Britannia aikanaan neuvottelevat suhteestaan. Joka tapauksessa suhde on järjestettävä uusilla sopimuksilla, kun Iso-Britannia lähtee EU:n yhteisiltä sisämarkkinoilta ja saa vapaammat kädet esimerkiksi tullimaksujen perimiseen EU:sta peräisin olevilta tuotteilta.

Vähemmän dramaattista on huomata, että kyse on myös aina läsnä olevasta muutoksesta. Emme voi tietää tulevaisuutta yksinkertaisesti siksi, että maailma muuttuu koko ajan. Suomelle tärkeän kumppanin eroa EU:sta ei kuitenkaan voi ohittaa toteamalla, ettei mikään ole pysyvää.

Iso-Britannia on painoarvoltaan merkittävä EU:n jäsenmaa, joka on Suomen tavoin suhtautunut kohtuullisen positiivisesti globalisaatioon, kansainväliseen kaupankäyntiin ja markkinoiden toimintaan. Suomen on jatkuvasti punnittava tilannetta ja etsittävä uusia kumppaneita EU:n sisällä, samalla kun se varmistaa hyvää tulevaisuuden suhdetta Iso-Britanniaan.

Asioihin on vaikea ottaa kantaa, kun niiden sisältö ja päätöksenteon eteneminen ovat vielä epäselvät. EU:sta eroaminen tai muut yhteiskunnalliset asiat eivät kuitenkaan perustu luonnonlakeihin vaan valmisteluun ja päätöksentekoon. Jos odottaisimme sitä, että meillä on vaihtoehdot ja niiden vaikutukset tiedossa ja menettelyt selvillä, olisimme auttamatta myöhässä. Silloin antaisimme muiden määrittää, mitä ja miten neuvotteluissa käsitellään. Kannanottaminen voisi olla helpompaa, mutta paljon kivuliaampaa, jos heräisimme liian myöhään huomaamaan, etteivät meille tärkeät asiat ole edes käsiteltävien joukossa.

Suomessa valmistautuminen Iso-Britannian EU-eroon on kuitenkin hyvällä mallilla. Metsäteollisuus selvittää parhaillaan sille keskeisiä asioita, jotka tulee säilyttää tai torjua sovittaessa EU:n ja Iso-Britannian tulevaisuuden suhteesta. Myös selvityksiä Iso-Britannian EU-eron vaikutuksista ja Suomen ja Iso-Britannian taloussuhteista on jo saatu.

Suomen metsäteollisuudella on paljon pelissä, kun neuvotellaan EU:n ja Iso-Britannian kauppasuhteesta. Metsäteollisuudelle Iso-Britannia on toiseksi tärkein vientimarkkina maailmassa: toimialan viennistä n. 10 % menee Iso-Britanniaan. Suomen koko Iso-Britannian tavaraviennistä metsäteollisuuden osuus on 40 %. On Suomen talouden, työpaikkojen ja hyvinvointimme rahoituksen kannalta tärkeää, että Suomelle tärkeät asiat ovat neuvottelupöydässä ja että meillä on neuvotteluissa EU-kumppaneiden tuki.

EU:sta eroamisen polku on uusi mutta maaston kartoitus on käynnissä. Teemme tulevaisuuteen tähtäävää työtä.

Lisätietoja antaa

Eeva Korolainen

Päällikkö, kauppapolitiikka

040 562 2304