Helsingin satama

Kauppapolitiikka

Suomi on tunnetusti viennistä riippuvainen maa, ja metsäteollisuus kattaa viidenneksen Suomen viennistä. Metsäteollisuuden rooli vientitulojen tuojana on erityinen, sillä jalostamme suomalaisista raaka-aineista vientituotteita. Metsäteollisuus kannattaa vapaata kauppaa, mutta Suomen ja EU:n kauppapolitiikan tulee perustua vastavuoroisuuteen.

EU:n neuvottelemat vapaakauppasopimukset ovat suomalaiselle elinkeinoelämälle merkittäviä. Siksi EU:n pitää edistää voimakkaasti kansainvälistä kauppaa, huolehtia yritysten markkinoillepääsystä ja tasapuolisesta kohtelusta. Kansainvälisen kaupan tulee perustua yhteisiin pelinsääntöihin.