Maapallo

Ilmastoteot metsäteollisuuden keskiössä

Metsäteollisuus vastaa hallituksen Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen laatimalla toimialan ilmastotiekartan. Se on tarkoitettu energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevan päätöksenteon tueksi.

Metsäteollisuus on jo pitkälti irtautunut fossiilisista polttoaineista. Tämä kehitys voidaan viedä maaliin samalla kun kasvatetaan sekä kotimaisia metsävaroja että vientituotteista saatavia hyötyjä.

Jo nyt tavoitteena on nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuus metsäteollisuuden tehtailla 90 prosentin tasolle vuoteen 2025 mennessä.

Metsäteollisuudella on vahvaa näyttöä monenlaisista tuotantoon liittyvien päästöjen vähentämisestä. 1990-luvun alusta lähtien tuotantoon suhteutetut päästövähenemät ovat merkittäviä. Tehtaiden hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet peräti 64 %. Lisäksi esimerkiksi kaatopaikkajätteet ovat vähentyneet 95 %, hajurikkiyhdisteet 97 % ja fosforipäästöt 80 %.

Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus laatii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimialakohtaiset ilmastotiekartat, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa. Metsäteollisuus vastaa esitettyyn haasteeseen osallistumalla työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä 2019 käynnistämään työhön.

Metsäteollisuus ry:n ilmastotiekartta koostuu neljästä teemasta:

  1. Hiilivaraston kasvattaminen
  2. Uusiutuvat tuotteet
  3. Hiilivuodon estäminen
  4. Päästöjen vähentäminen

Jo tässä vaiheessa on selvää, että investoinnit mahdollistavat vähäpäästöisen tulevaisuuden. Ne kuitenkin edellyttävät kilpailukykyistä ja ennakoitavaa toimintaympäristöä.

Lisätietoja antaa

Ahti Fagerblom

Energia- ja ilmastopäällikkö

040 820 9763