Paperirullia paperitehtaalla

Päästökauppakompensaatio vähentää päästöjä globaalisti

Päästökauppakompensaatio ei ole tuki tehtaiden päästöille vaan kompensaatio sähkön hintaan muodostuvalle lisäkustannukselle, jonka päästökauppa aiheuttaa. Lisäkustannukset päätyvät lopulta valtion kassaan huutokauppatuloina.

Päästökauppakompensaatio ei ole tuki tehtaiden päästöille vaan kompensaatio sähkön hintaan muodostuvalle lisäkustannukselle, jonka päästökauppa aiheuttaa. Lisäkustannukset päätyvät lopulta valtion kassaan huutokauppatuloina.

Eurooppalainen teollisuus pyrkii pois kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavasta polttoainekäytöstä sähköistämällä prosesseja. Päästökauppasektorin sääntöjen tiukentumisen myötä päästöoikeuden hinta on kuitenkin kohonnut voimakkaasti. Tämä on nostanut lisäkustannuksia sähkön markkinahinnassa merkittävästi, mikä uhkaa jarruttaa ympäristömyönteistä sähköistymistä. Tämä päästökaupan epäsuora kustannusvaikutus sähkön hinnassa vaikuttaa etenkin niihin täysin sähköistettyihin ympäristöystävällisiin tehtaisiin.

Sähkömarkkinoita seuraavan analyytikkotalo Power-Derivan mukaan hiilivuodolle alttiille suomalaiselle teollisuudelle olisi aiheutumassa vuoden 2019 aikana jo noin 300 miljoonan euron lisälasku sähkön hinnassa. Päästökauppakompensaation merkitys onkin kasvanut huomattavasti ja kompensaatio-ohjelmat ovat käytössä yhä useammassa Euroopan maassa. Tällä hetkellä Saksa, Britannia, Ranska, Hollanti, Belgia, Norja, Espanja, Portugali, Slovakia, Liettua ja jopa Kreikka ovat lieventäneet teollisuutensa kilpailukykyvammaa kompensaatiolla.

Päästökauppakompensaatioon liittyy useita valuvikoja, joita on kritisoitu osittain aiheellisesti julkisuudessa. Näiden vikojen korjaaminen on mahdollista komission uudistaessa kompensaation valtiontukisääntöjä. Metsäteollisuudelle on tärkeää, että päästökauppakompensaatiota uudistetaan ja sen käyttöä jatketaan Suomessa myös tulevaisuudessa.

 

Lisätietoja antaa

Ahti Fagerblom

Energia- ja ilmastopäällikkö

040 820 9763