Kuivujen latvat taivasta vasten

Metsäteollisuus panostaa ilmastoratkaisuihin

Metsäteollisuus on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä jo pitkään. Kehitys jatkuu mm. sähköistymisen myötä sekä lisäämällä entisestään uusiutuvan energian osuutta ja energiatehokkuustoimilla. Uusiutuvasta puusta valmistetut tuotteet ovat itsessään merkittävä ilmastoteko.

Metsäteollisuus tarvitsee monia eri energiamuotoja. Alan sähkönhankinta painottuu vähäpäästöisiin energiamuotoihin kuten bioenergiaan sekä vesi- ja ydinvoimaan. Tehtaidemme tehokkaasta energiantuotannosta noin 85 prosenttia on uusiutuvaa ja tavoitteena on lisätä osuus 90 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Metsäteollisuudella on pitkät perinteet Suomen ylivoimaisesti suurimpana bioenergian tuottajana. Metsäteollisuuden tehtaat ovat investoineet moderniin CHP-tuotantoon (yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto).  Tuotanto pohjautuu puunjalostuksen ja metsätalouden ohessa syntyviin sivuvirtoihin kuten puun kuoreen, oksiin ja latvoihin sekä sellunvalmistuksesta saataviin bioliemiin. Metsäteollisuus suhtautuu myönteisesti uusiutuvien energiamuotojen lisäämiseen, kun samalla turvataan puuraaka-aineen riittävyys jalostuskäyttöön.

Tuotantoprosessien energiatehokkuutta parannetaan jatkuvasti. Energiatehokkuudella saavutetaan kustannussäästöjä ja kilpailuetua, joten energiaa pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. Energiatehokkuuteen panostaminen on tämän vuoksi metsäteollisuudessa itsestäänselvyys. Metsäteollisuus on laajasti mukana energiatehokkuussopimuksissa.

Uusiutuvasta luonnonvarasta valmistetut puu- ja paperituotteet voivat korvata uusiutumattomien raaka-aineiden, kuten fossiilisten raaka-aineiden käyttöä, ja samalla varastoida hiilidioksidia tuotteisiin. Lisäksi tuotteet voidaan elinkaarensa lopussa kierrätyskäytön jälkeen lopulta hyödyntää bioenergiana. Puujalosteiden maailmanlaajuisten markkinoiden arvioidaan kasvavan vuosina 2017-2030 noin 200 miljardilla eurolla, joten alalla on hyvät kehitysnäkymät.

Lisätietoja antaa

Ahti Fagerblom

Energia- ja ilmastopäällikkö

040 820 9763