Lamppua ja vihreä tausta

Energiatehokkuus on teollisuuden toiminnan kulmakivi

Energian käytön tehostaminen on tärkeää ja järkevää. Metsäteollisuudella onkin jo pitkät perinteet energiatehokkuuden parantamisessa. Toimialamme on lähes kokonaan liittynyt valtion ja elinkeinoelämän välisiin vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin.

Energian käytön tehostaminen on tärkeää ja järkevää. Metsäteollisuudella onkin jo pitkät perinteet energiatehokkuuden parantamisessa. Toimialamme on lähes kokonaan liittynyt valtion ja elinkeinoelämän välisiin vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin.
Tulokset puhuvat puolestaan. Energiatehokkuutta mittaavan Motivan tilastojen mukaan edellisen sopimuskauden 2008–2016 tuloksena metsäteollisuuden tehtaat tehostivat yli 5,4 TWh/a verran energiankäyttöä. Toisin sanoen tehostamistoimien seurauksena tehtailla säästyy tänä päivänä energiaa 288 000 omakotitalon energian kulutuksen verran. Metsäteollisuus on jatkanut mittavia tehostamistoimia myös nyt uudella sopimuskaudella.
Energiatehokkuus menee valitettavasti helposti sekaisin energian vähentämisen kanssa. Energian käytön tehostaminen ei automaattisesti tarkoita vähentämistä, jos esimerkiksi pienellä energian käytön lisäyksellä tuotantoa saadaan lisättyä huomattavasti. Vastaavasti energian käytön vähentäminen voi tarkoittaa tehtaan sulkemista ja tuotannon siirtymistä pois Suomesta tehottomampaan tehtaaseen.
EU:ssa seurataan energiatehokkuutta usealla mittarilla. Valitettavasti yksi mittari on energian kulutuksen vähentäminen. EU on kuitenkin jo sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, joten energian käytön vähentämiselle ei ole samaan aikaan tarvetta. Mahdollinen energian käytön nousu on pakotettu tapahtumaan puhtaalla tuotannolla päästökaton takia.
Metsäteollisuuden mielestä on tärkeää, että EU:ssa ei lähdetä holtittomiin toimenpiteisiin, mikäli energian käyttö kasvaa EU:ssa. Politiikan tulisi suosia energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä tehtaita ja tehdasinvestointeja Euroopassa.

Lisätietoja antaa

Tuomas Tikka

Energia- ja päästökauppa-asiantuntija

045 131 6683