Lamppua ja vihreä tausta

Energiatehokkuusdirektiiviä uudistettava jäsenmaiden tarpeiden mukaan

Euroopan unionissa valmistellaan energiatehokkuusdirektiivin uudistusta. Metsäteollisuuden kannalta on tärkeintä, että energian käytölle ei aseteta rajoitteita etenkään jäsenmaatasolla. EU:n ei tule asettaa sitovaa muiden kasvihuonekaasupäästötavoitteiden kanssa päällekkäistä energiatehokkuustavoitetta.

Energiatehokkuusdirektiivin sisältöä päivitetään parhaillaan EU:ssa. Syksyllä 2014 Eurooppa-neuvosto teki EU:n energia- ja ilmastolinjaukset vuodelle 2030. Tuolloin määriteltiin, että indikatiivinen energiatehokkuustavoite tulee olla 27 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Komissio esitti marraskuussa 2016 EU:lle sitovaa 30 prosentin energiatehokkuustavoitetta. Uudistukset johtaisivat siihen, että energiankäytölle asetettaisiin sitova nykyistä käyttöä matalampi käyttökatto. Komissio ei ole esittänyt jäsenmaakohtaista kattoa, joten Suomessa on mahdollista säilyttää kasvun edellytykset, mikäli muut jäsenmaat lupaavat vähentää energian käyttöä Suomenkin puolesta.

Kasvihuonekaasupäästötavoitteen kanssa päällekkäistä sitovaa energiatehokkuustavoitetta ei tarvita. Aiemmin linjattu 27 prosentin indikatiivinen tavoite on koko EU:n kattava ja riittävä.

Kasvua ja kilpailukykyä tukeva, pitkäjänteinen ja vakaa toimintaympäristö on teollisuuden toiminnan perusedellytys. Jäsenmaiden ja yritysten on saatava itse määrittää omat keinonsa tavoitteiden saavuttamiseen. Politiikan olisi kannustettava tehokkaan ja ilmastomyönteisen teollisuustuotannon kasvattamiseen Euroopassa. Energiankäyttöä ei saa rajoittaa EU- tai jäsenmaatasolla. (Lisäksi Energiatehokkuuden tarkastelun tulee keskittyä energian loppukäyttöön, ei primäärienergiaan.)

Suomessa energiatehokkuus on ollut pitkään osa yritysten jokapäiväistä toimintaa ja Suomen kansallinen energiatehokkuussopimusjärjestelmä on kattava ja tuloksekas. Sen tulee olla myös tulevaisuudessa hyväksyttävä ja riittävä keino osoittaa ja raportoida komissiolle energiatehokkuustoimista.

Komissio julkaisi energiatehokkuusdirektiivin marraskuussa 2016. Direktiiviesityksen jatkokäsittely tapahtuu parlamentissa ja neuvostossa.

Lisätietoja antaa

Tuomas Tikka

Energia- ja päästökauppa-asiantuntija

045 131 6683