Energiatehokkuus

Metsäteollisuus on merkittävä energian käyttäjä Suomessa. Siksi energiatehokkuudella on suuri merkitys yrityksille ja valtaosa alan toimijoista kuuluu vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten piiriin. Metsäteollisuudessa energiatehokuudessa on saavutettu erinomaisia tuloksia.