Lastuja työstetystä puusta

Energiaverotus on merkittävä kilpailukykytekijä

Metsäteollisuuden tehtaat kilpailevat kansainvälisistä tilauksista niin muiden yritysten kuin saman yrityksen muissa maissa sijaitsevien tehtaiden kanssa. Energiaverotus on yksi oleellinen kilpailukykytekijä metsäteollisuuden tehtailla.

Metsäteollisuuden tehtaat kilpailevat kansainvälisistä tilauksista niin muiden yritysten kuin saman yrityksen muissa maissa sijaitsevien tehtaiden kanssa. Energiaverotus on yksi oleellinen kilpailukykytekijä metsäteollisuuden tehtailla.
Yrityksissä tehdään jatkuvaa tuotannon optimointia laitosten kesken ja tilaukset toimitetaan niiltä tehtailta, joiden kilpailukyky on paras. Tuotannon sijoittumisen määrää tuotantoyksiköiden keskinäinen kilpailuasema, jota tarkasteltaessa yrityksessä otetaan huomioon kaikki kustannuskomponentit. Kutakin yksittäistä kustannusta (energiavero, kuljetuskustannus, henkilöstökustannus, päästökauppakompensaatio, jätevero jne) ja sen merkitystä on aina mahdollista erikseen vähätellä, mutta yritykselle niistä koostuu merkittävä toimintaa ohjaava kokonaisuus.
Suomessa teollisuuden kustannuksia on perinteisesti rasittanut jo pelkästään etäisyys Keski-Euroopan markkinoilta. Konsulttiyhtiö Pöyryn selvityksen mukaan lisäksi useissa merkittävissä kilpailijamaissa sähkön hinta ja verotasot ovat Suomea matalammat. Energia ei ole teollisuudelle erityisen halpaa Suomessa.
Teollisuus tuo yhteiskuntaan vaurautta. Teollisuus maksaa energiaverojen ohella monia muitakin veroja. Teollisuuden vientituloista hyötyy koko Suomi, sillä niiden avulla maksetaan palkat, ostetaan raaka-aineita, pidetään kuljetussektori elossa ja investoidaan uuteen puhtaaseen teknologiaan. Tätä tulovirtaa tuottamaan tarvitaan kansainvälisessä kilpailussa menestyviä tehtaita.
On tärkeää, että tehtaille taataan tasapuoliset toimintaedellytykset, jotta ne pärjäävät globaalissa kilpailussa. Lisäksi tulee muistaa, että teollisuuden energiaverotusta tarkasteltaessa oikea vertailukohta on vastaavan teollisuuden asema muissa maissa. Mallia voisi ottaa esimerkiksi Saksasta, missä matalien energiakustannuksien lisäksi teollisuudelle palautetaan verkkomaksuja ja huolehditaan muutoinkin kilpailukykyisestä energia- ja teollisuuspolitiikasta.

Lisätietoja antaa

Tuomas Tikka

Energia- ja päästökauppa-asiantuntija

045 131 6683