Energiaa vihreällä taustalla

Energia ja ilmasto

Metsäteollisuuden kehitykselle on tärkeää, että energia- ja ilmastopolitiikka on kansainvälisesti tasapuolista eikä heikennä alan kilpailukykyä. Metsäteollisuuteen on sidoksissa 2/3 Suomen uusiutuvasta energiasta, ja ala kehittää jatkuvasti energiatehokkuuttaan. Puusta valmistetut tuotteet ovat ilmastomyönteisiä ja edistävät biotaloutta.

Energiatehokkuus

Metsäteollisuus on merkittävä energian käyttäjä Suomessa. Siksi energiatehokkuudella on suuri merkitys yrityksille ja valtaosa alan toimijoista kuuluu vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten piiriin. Metsäteollisuudessa energiatehokuudessa on saavutettu erinomaisia tuloksia.

Uusiutuva energia

Metsäteollisuus on ylivoimaisesti suurin bioenergian tuottaja Suomessa.

Metsäteollisuus suhtautuu myönteisesti uusiutuvan energian lisäämiseen, kun samalla turvataan puuraaka-aineen riittävyys jalostuskäyttöön.

Energiatuet ja verotus

Metsäteollisuuden tuotteiden valmistamiseen tarvitaan energiaa, mutta tuotanto on tehokasta ja päästöt alhaisella tasolla. Energiaverojen keventäminen on investointi metsäteollisuuden kilpailukykyyn ja edistää energiaintensiivisen tuotannon säilymistä Suomessa.

Ilmasto ja päästökauppa

Metsäteollisuus valmistaa uusiutuvasta puusta ilmastomyönteisiä tuotteita.

Maailmanlaajuisesti kattavan ja tasapuolisen ilmastosopimuksen luominen on kansainvälisessä kilpailussa toimivalle metsäteollisuudelle tärkeää. EU:n päästökaupan aiheuttamista kilpailuhaitoista on päästävä eroon.