Kesätyöt antavat monipuolisia ja hyödyllisiä kokemuksia

Työt oppii parhaiten käytännössä, siksi yritysten tarjoamat kesätyöt ovat hyvin arvokkaita. Neljä nuorta kertoo kokemuksistaan metsäalan kesätöissä.

Kesällä 2015 yksi onnellinen metsäalan kesätöihin valittu oli Henna Nummela. Metsäteknologiaa Helsingin yliopistossa opiskeleva Nummela työskenteli Stora Enso Metsällä Heinolan toimipisteessä. Hän oli innoissaan, sillä puunhankinnan työtehtävät liittyivät hänen pääaineeseensa.

”Tässä näkee, mitä työelämässä käytännössä tapahtuu, ja monipuolisista työtehtävistä saa hyvän pohjan tuleville metsäalan töille.”

Kuten monella alalla, myös metsäalalla käytännön työt oppii parhaiten työelämässä, siksi yritysten tarjoamat harjoittelut ovat ensiarvoisen tärkeitä opiskelijoille. Opintojen aikana Nummela on käynyt kenttäkurssilla Hyytiälän metsäasemalla ja harjoitellut muun muassa metsäsuunnitelman tekoa. Työharjoittelussa maasto on kuitenkin uusi ja vastuuta saa toisella tavalla.

”Tilojen rajat eivät ole aina kovin selkeitä, ja nauhat pitää laittaa tarkasti, ettei metsäkone mene vahingossa naapurin puolelle”, Nummela kertoi leimikon rajauksesta.

Pääasiassa Nummelan päivät kuluivat metsässä. Leimikon rajauksen lisäksi hän esimerkiksi inventoi taimikoita ja tienvarsivarantoja sekä päivitti Stora Enson omien metsien metsäsuunnitelmaa. Työnkuvaan kuului myös hakkuutyömaakäyntejä.

Luontoihmisenä Nummela oli erityisen tyytyväinen kesätyöhönsä ja sanoikin parasta olevan se, että pääsi lähes päivittäin metsään. Muiksi ”työsuhde-eduiksi” hän luetteli herkulliset marjat ja hyötyliikunnan.

Metsässä Nummela liikkui yksin, mutta kehui myös toimistolla työskenteleviä työkavereitaan, rentoa ilmapiiriä ja joustavaa työaikaa.

”Minut on otettu hyvin vastaan. Kukaan ei ole vähättele sukupuolen tai harjoittelija-aseman takia, ja yhteistyö työkavereiden kanssa sujuu loistavasti.”

Metsässä kehittyy silmää metsänhoidolle

Oman alansa kesätöitä tyytyväisesti teki myös Timo Mäkelä. Hän oli harjoittelijana Metsä Groupin Metsä Forestilla Lohjalla.

”Parasta tässä on monipuolisuus. On talousasioita ja maastossa liikkumista.”

Mäkelällä meni noin puolet päivästä maastossa. Hän ohjaili ja valvoi metsänhoitopalveluita. Tarkastusmittaukset veivät eniten työajasta. Toimistolla hän esimerkiksi tilitti yrittäjien taksat.

”Työt ovat aika pitkälti operaatioesimiehen tehtäviä. Tässä on oppinut paljon uutta, ja työyhteisö on tosi hyvä.”

Mäkelä nautti itsenäisestä työstä, jossa oli vielä vapaus rytmittää itse päivän tehtävät. Aikaisemmin hän oli ollut kesätöissä puunkorjuupuolella toisessa alan yrityksessä. Pääaineena hänellä on Helsingin yliopistolla liiketaloudellinen metsäekonomia, joten metsänhoitopuoleen tutustuminen on laajentanut hyvin osaamista. Mäkelä sanoi saneensa paljon lisää käytännön näkemystä ja silmää arvioida metsänhoitoa entistä paremmin.

”Koulussa on ollut hyvä lukea ekonomiaa, koska talous on olennainen osa kaikkea toimintaa ja sen osaaminen on tärkeää myös metsäalalla.” Mäkelä pyrkii jatkossakin keräämään oman alansa työkokemusta monipuolisesti.

Ruotsin taito on valttia

Christoffer Malmberg oli jo kolmatta kesää töissä Metsä Groupilla. Ensimmäiset kesät hän oli töissä metsänhoitopuolella ja kesällä 2015 hankintapuolella eli puunostossa. Malmberg on lukenut Tammisaaren ammattikorkeakoulu Noviassa metsätalousinsinööriksi ja on ollut tyytyväinen alavalintaansa.

”Metsäteollisuus on niin iso ala, että aina siellä tulee olemaan töitä.”

Häntä itseään innosti eniten mahdollisuus liikkua ulkona ja neuvoa metsänomistajia.

”Se on palkitsevaa, kun pystyy auttamaan ja neuvomaan.”
Malmbergin työalue oli laaja. Se kattoi Lohjan, Raaseporin sekä Kirkkonummen ja Siuntion välin, joskus Hankoon asti. Rannikolla Malmbergin kaksikielisyydestä oli etua. Monet metsänomistajat ja asiakkaat puhuvat pääosin ruotsia. Iso piiri tuli yllätyksenä, mutta sen hallinta ei ole Malmbergin mukaan aiheuttanut ongelmia, koska yrityksessä työt organisoitiin niin hyvin.

Osan päivästä Malmberg vietti tietokoneen ääressä, koska esimerkiksi ostot ja yhteydenpito puutavararekkojen kuljettajiin hoidettiin tietokoneen avulla. Metsässä puolestaan Malmberg teki leimikoita ja tarkisti muun muassa uudistustöitä ja tienvarsivarantoja.

”Parasta on se, että saa liikkua luonnossa ja itse suunnitella työpäivänsä aikataulun.”

Lohjan toimistolla Malmberg työskenteli yhdessä metsäasiantuntijan kanssa, ja heidän esimiehenään oli piiripäällikkö. Kaikkiaan toimistolla oli noin 10 metsäasiantuntijaa, joilla kaikilla oma metsän osto- sekä palvelualue. Malmbergin taitoihin luotettiin hyvin, mikä oli sekä ilahduttavaa että haastavaa.

”Ensimmäisenä kesänä minut perehdytettiin tehtäviin hyvin. Sen jälkeen olen saanut tehdä päätöksiä itsenäisesti. Siinä on oppinut paljon, ja työ on muuttunut haastavammaksi joka kesä.”

Jos on tarvinnut apua, niin sitä on työkavereilta kuitenkin aina saanut.

Yllättävä toimistotyö

Liiketaloudellista metsäekonomiaa Helsingin yliopistossa lukeva Ella Kaivola oli ensimmäistä kertaa varsinaisesti oman alansa kesätyössä. Hän oli UPM Metsän Tampereen markkinointitiimissä ja sanojensa mukaan yllättynyt, että metsäalalla pääsee olemaan myös luova. ”Tämä työ on ylittänyt odotukset. Todella innostavaa.”

Kaivolan päivä meni pitkälti tietokoneen ääressä. Hän tuotti sisältöä yrityksen eri viestintäkanaviin, opetteli erilaisten alustojen ja ohjelmien käyttöä ja pääsi tapaamaan erilaisia ihmisiä.

Kaivola kertoi, että vaativinta työssä oli oppia reagoimaan nopeasti ja joustavasti sekä priorisoimaan asioita, kun ympärillä tapahtui koko ajan hirveällä vauhdilla. Mukavat työkaverit ja mielenkiintoiset työtehtävät motivoivat Kaivolan heräämään jo aamukuudelta töihin.

”Kaikki eivät tiedä, miten monipuolisia hommia ja rentoja ihmisiä metsäalalla on. Maastotöihinkin olisi kiva päästä, mutta tällaisiakin töitä jatkaisin, jos voisin.”