Mahdollisuuksien metsä -koulukampanja

Metsäteollisuuden ammattilaiset vierailevat Suomen yläkouluissa kertomassa metsäalasta, sen tarjoamista opiskelu- ja työmahdollisuuksista sekä uusista tuotteista.

Kampanja on uudistunut ja kouluvierailut järjestetään keväällä 2020.

Koulukampanja 2020

Mahdollisuuksien metsä -kampanja järjestetään nyt jo seitsemättä kertaa. Metsäalan koululähettiläät pitävät kouluilla yhden oppitunnin. Oppitunnin aikana nuoret saavat käsityksen siitä, millaista moderni metsäteollisuus on: minkälaisia monipuolisia opiskelu- ja työmahdollisuuksia se tarjoaa ja mitä tuotteita alalla valmistetaan.

Vierailut on tarkoitettu 8.-luokkalaisille, yhteishaun kynnyksellä oleville nuorille.

Kouluille yhteyksiä työelämään

Koulut ovat ottaneet kampanjan innostuneesti vastaan, sillä kouluissa on kaivattu enemmän yhteyksiä työelämään ja eri ammattilaisten vierailuja. Niin oppilaat kuin opettajatkin ovat olleet positiivisesti yllättyneitä metsäalan laajasta ammattien kirjosta ja uusista innovaatioista.

Yhden oppitunnin pituisella vierailulla kerrotaan alalla valmistettavista tuotteista, uusista innovaatioista, työtehtävistä ja koulutusvaihtoehdoista. Vierailun sisältö tukee esimerkiksi oppilaanohjausta peruskoulun jälkeisiä koulutus- ja uravaihtoehtoja pohdittaessa. Koulut saavat vierailun jälkeen käyttöönsä tuotesalkun, joka esittelee monipuolisesti puusta valmistettuja tuotteita.

 

Lisää nuoria metsäalalle

Nuorisotutkimusten mukaan nuoret eivät tunne metsäalan ammattien kirjoa, alalla tehtävää tuotekehitystä ja innovaatioita tai puun käytön positiivisia ympäristövaikutuksia. Metsäteollisuuden työvoimasta eläköityy noin neljäsosa seuraavan 10 vuoden kuluessa, lisäksi alan uudistuminen ja uudet investoinnit lisäävät työntekijöiden tarvetta. Mahdollisuuksien metsä -kampanjalla halutaankin innostaa nuoria hakeutumaan metsäalan opintoihin ja töihin metsäteollisuusyrityksiin.

Kampanjaa toteuttaa Metsäteollisuus ry yhteistyössä metsäteollisuusyritysten ja Suomen Metsäyhdistyksen kanssa. Mukana kampanjassa: Metsä Group, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, DS Smith Packaging Finland Oy, Sappi Finland Oy, Versowood Oy, Pölkky Oy, Tornator Oyj ja Kotkamills Oy.

Lisätietoja antaa

Reetta Pilhjerta

Asiantuntija, osaaminen ja vetovoima

040 675 1765